Bureau de Helling

Bureau de Helling is het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Als denktank ontwikkelt en versterkt het Bureau het groene gedachtegoed. Het Bureau is actief op het raakvlak van publiek debat, groene politiek en wetenschap.

Activiteiten

Medewerkers voeren inhoudelijke projecten uit en nemen deel aan het publieke debat op het gebied van hun expertise. Er vinden regelmatig lezingen en congressen plaats, te vinden op de agenda van deze website. Op de website van Bureau de Helling verschijnen regelmatig artikelen en blogs gerelateerd aan het groene gedachtegoed.

De Helling is het opiniërende driemaandelijkse magazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap dat door ons wordt uitgegeven. Het tijdschrift wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, en richt zich nadrukkelijk op iedereen die is geïnteresseerd in linkse politiek in de breedste zin van het woord.

Bureau de Helling is op meerdere manieren aan GroenLinks verbonden, onder andere door deelname aan de permanente programmacommissie van GroenLinks en de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement.

De Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en organiseert verschillende activiteiten en vormt een netwerk aan studenten en starters die een frisse blik op groene en linkse politiek werpen.

Bestuur

De wetenschappelijk directeur van GroenLinks (Robbert Bodegraven) vormt tevens het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (KvK nr. 41209114), publiekelijk bekend onder de naam Bureau de Helling. Het RSIN-nummer van Bureau de Helling is 008299596.

Raad van Advies

Bureau De Helling heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd adviseert over de koers en het jaarlijkse werkplan en die enkele malen per jaar vergadert met de directeur en de medewerkers. Samenstelling Raad van Advies: Nevin Özütok (voorzitter), Eva Groen-Reijman, Albert Faber, Anita de Horde, Martien Das en Theo Verstrael.

Jaarplannen en -verslagen

In 2018 kennen de activiteiten van Bureau de Helling twee ‘rode draden’: (on)gelijkheid en duurzaamheid. We weven deze rode draden door de activiteiten die we ondernemen rond maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een circulaire economie, de woningmarkt en de sturing van technologische ontwikkeling. We kijken naar de lange termijn, maar spelen ook in op belangrijke ontwikkelingen in beleid, zoals de invoering van de Omgevingswet en een nieuw Klimaatakkoord.In 2018 kennen de activiteiten van Bureau de Helling twee ‘rode draden’: (on)gelijkheid en duurzaamheid. We weven deze rode draden door de activiteiten die we ondernemen rond maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een circulaire economie, de woningmarkt en de sturing van technologische ontwikkeling. We kijken naar de lange termijn, maar spelen ook in op belangrijke ontwikkelingen in beleid, zoals de invoering van de Omgevingswet en een nieuw Klimaatakkoord.

Bekijk hier het Jaarplan voor 2018 en de bijbehorende begroting.

Download hier het inhoudelijke jaarverslag van 2017 en hier het financieel jaarverslag van Bureau de Helling.

Het jaarverslag van tijdschrift de Helling vindt u hier.

Download hier de inhoudelijke en financiële jaarverslagen van 2016.

Statuten

Lees hier de statuten van Stichting Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Beloningsbeleid

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de ANBI-webpagina van GroenLinks onder de kop 'Beloningsbeleid'.