Zorg(en) in tijden van transitie Hebben de Wmo en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? Zo ja, in hoeverre is dat problematisch?

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de decentralisatie is de nadruk komen te liggen op zorg als een individuele voorziening en elke gemeente is in grote mate vrij gelaten bij de invulling van de zorgtaken. In welke mate denken wethouders van GroenLinks hetzelfde over zorg?

Welke criteria, kwaliteitseisen en tegemoetkomingen vinden zij belangrijk hierbij? Is elk keukentafelgesprek uniek? En in hoeverre leidt dit tot grote verschillen tussen hoe individuele burgers per gemeente zorg ontvangen? Kortom: hoe verhoudt het uitgangspunt van goede zorg voor iedereen zich tot het feit dat elke bestuurder, elke gemeente en elke zorgvrager uniek is? Deze vragen staan centraal bij dit project en het bijbehorende symposium op 9 juni.

Zorg(en) in tijden van transitie

8 sep 2018

Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar ook een tekort aan professionaliteit,...

16 jul 2018

De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het...

21 mrt 2018

In dialoog met landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties, deskundigen, GroenLinks-wethouders en Tweede Kamerleden heeft Bureau de Helling...

20 mrt 2018

De kritiek op de Jeugdwet is fors, maar is deze wel terecht? Wim Gorissen, programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands...

2 jan 2018

Impliceert het ideaal van de deliberatieve democratie dat burgers enkel mogen meedenken of ook dat ze de overheid ter verantwoording kunnen roepen...

28 nov 2017

Hebben de WMO en de Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg? En zo ja, in hoeverre is dat problematisch? Deze twee vragen...

8 jul 2017

Het was een kapitale fout om de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten gepaard te laten gaan met forse bezuinigingen. Dat stelde Corinne...

8 jul 2017

Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van de zorg aan bod. Patricia...

8 jul 2017

Tijdens het symposium 'Zorg(en) in tijden van transitie' kwamen verschillende perspectieven op de decentralisatie van zorg naar gemeenten aan bod...

29 jun 2017

Verschillende perspectieven over zorg leiden tot ongelijkheid in de Wmo en de Jeugdwet. En vanwege de grote beleidsvrijheid en open opzet van de...