Voedsel De industriële productie van voedsel gaat vaak ten koste van natuur, klimaat, mensenrechten en gezondheid. Hoe krijgen we een duurzaam voedselsysteem hoger op de politieke agenda? Hoe verwerven we zelf meer zeggenschap over wat er op ons bord ligt? Daarover gaat het herfstnummer van tijdschrift de Helling.

Bekijk en bestel het voedselnummer van de Helling hier.

Voedsel

22 sep 2018

Het ‘wat’, daar zijn Rik Grashoff en Martin Scholten het roerend over eens: het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een natuurinclusieve...

13 jun 2018

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te...

5 dec 2016

In het voedselnummer van tijdschrift De Helling staat een cartoon van Anne...

8 nov 2016

Hoe organiseren we een duurzaam voedselsysteem dat de hele wereld kan voeden? Met een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en een...

4 okt 2016

Op welke vragen stuit je als je eerlijk en gezond wilt eten? Filosofe Renée Verberne ging op zoek en ontdekte steeds...

22 sep 2016

Papa, vertel nog eens over de oorlog? Vertel nog eens hoe oma op haar fiets zonder banden dagenlang op pad ging...

22 sep 2016

Biodiversiteit en voedselzekerheid zijn niet gebaat bij overintensieve landbouw. De wereld kan ook op andere wijze worden gevoed. Dat is geen...

22 sep 2016

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond...

15 sep 2016

Beleid ontwikkelen rondom voedsel is lastig. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten, van een andere landbouw tot steun aan burgerinitiatieven. ...

22 mrt 2012

Biotechnologie speelt een centrale rol in het privatiseren van wat ooit gemeenschapsgoed was, in elk geval van boeren:...