Trots op Zuid Rotterdam Zuid voert veel Nederlandse politieke lijstjes aan op het gebied van achterstanden. Maar als je niet met die beleidsmatige blik kijkt, zie je vooral mensen die bezig zijn hun stad mooier te maken en hun eigen leven beter. Over hen gaat het zomernummer van de Helling: trots op Zuid.

Bekijk en bestel de nieuwe Helling hier.

Het nummer is opgezet in samenwerking met Verhalenhuis Belvedere op Katendrecht, dat mensen en gemeenschappen in Rotterdam zichtbaar maakt middels kunst, cultuur en (persoonlijke) verhalen.

Op 30 juni wordt daar dit zomernummer gepresenteerd met een gesprek met auteurs van de Helling en andere Zuiderlingen. 

Meer info en aanmelden

Trots op Zuid

23 aug 2016

Aandacht en vertrouwen helpen veel beter om mensen weer op hun voeten te zetten dan controle, wantrouwen of grote overheidsprogramma’s...

5 jul 2016

Ze maken de verhalen zichtbaar die zich achter de morsige gevels verbergen, stichten buurtuniversiteiten, duwen tegen het weerbarstige plafond...

5 jul 2016

Linkse partijen ontfermen zich graag over de minder bedeelden, in een klassiek verbond tussen elite en rafelrand. Maar...

4 jul 2016

“Rotterdam, mijn stad

Rotterdam, ik hou van jou

...