Lokaal aan de slag Zorg, energie, afval, Omgevingswet. Thema's waar je als nieuwgekozen lid van de gemeenteraad mee te maken krijgt. Hoe druk je je stempel op het beleid, tijdens coalitiebesprekingen en daarna? Dit dossier biedt inspiratie voor lokale politici die de verandering in gang willen zetten. Ook het lentenummer van tijdschrift de Helling is gewijd aan de lokale politiek.

Klik hier voor de inhoudsopgave van tijdschrift de Helling.

Klik hier om abonnee te worden!

                                                                                                                                                      [Foto door Howard R. Hollem, 1942]

Lokaal aan de slag

20 nov 2018

Zestien aanbevelingen voor het sluiten van kringlopen in de gebouwde omgeving, dat is de oogst van de conferentie Circulair Bouwen die Bureau de...

18 sep 2018

Met meer dan honderd wethouders in 95 gemeenten heeft GroenLinks de traditionele bestuurderspartijen op veel plekken van hun troon gestoten. Hoe...

2 mei 2018

Het woonbeleid van de regering faalt, schreef hoogleraar Peter Boelhouwer in een essay voor tijdschrift de Helling. Tweede Kamerlid Linda Voortman...

21 apr 2018

Twee workshops over de Omgevingswet tijdens de raadsledendag van GroenLinks leverden dertien aandachtspunten en aanbevelingen op.

19 apr 2018

De situatie op de woningmarkt wordt steeds nijpender: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt moeilijker, de segregatie in wijken neemt snel...

21 mrt 2018

In dialoog met landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties, deskundigen, GroenLinks-wethouders en Tweede Kamerleden heeft Bureau de Helling...

21 mrt 2018

De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de...

20 mrt 2018

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen voor GroenLinks, zo blijkt tijdens een gesprek met drie lokale politici. Maar dan moeten de nieuwgekozen...

25 feb 2018

Laagliggend Nederland bestaat grotendeels uit veengrond: natte, zwarte bodems tjokvol organische stof. Ontwatering zorgt voor concurrerende...

20 nov 2017

Zestien aanbevelingen voor het versnellen van de overgang naar een schone energievoorziening, dat is de oogst van de conferentie 'Energietransitie...