Kan technologie ook links zijn? Kunnen we de ontwikkeling van technologie zo sturen dat deze bijdraagt aan zinvol werk, aan een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen, aan betere zorg? Daarover hielden de Eerste Kamerfractie van GroenLinks en Bureau de Helling op 2 februari een conferentie in de Eerste Kamer. In dit dossier doen we verslag.

Dit dossier bevat tevens bijdragen die werden geschreven ter voorbereiding op de conferentie, alsmede artikelen over technologie uit tijdschrift de Helling. Voor het conferentieprogramma, klik hier.

[Illustratie door Jaci XIII. CC BY-NC-SA 2.0]

Kan technologie ook links zijn?

6 mrt 2018

Als we willen dat technologie de samenleving dient, moeten we haar democratiseren. Dat vraagt om zowel actieve burgers als actieve overheden,...

28 feb 2018

De politiek loopt achter de technologische feiten aan. Of dat erg is, daarover zijn politici het niet eens. Ideologische verschillen klinken door...

20 feb 2018

Technologie is noch een natuurkracht, noch een serviele dienaar van de mens. Technologie is een vorm van macht, die we gedeeltelijk naar onze hand...

10 feb 2018

Als we willen dat technologische ontwikkeling niet tot minder werk, maar tot beter werk leidt, moeten zowel overheid als sociale partners zich er...

8 feb 2018

Veel mensen voelen weerzin bij het idee dat alleenstaande tachtigplussers gezelschap krijgen van zorgrobots. Maar weerspiegelt die weerzin niet...

2 feb 2018

Technologie kan ons leven vergemakkelijken, maar mag ons niet overheersen. Als we willen voorkomen dat robots besluiten gaan nemen die aan mensen...

22 dec 2017

Door vergrijzing en ontgroening komt de zorg handen tekort. Zorgrobots zijn de oplossing. De kwaliteit van de zorg is erbij gebaat. Politici...

15 dec 2017

Anno 2017 heerst een brede politieke consensus dat technologische innovatie gestimuleerd dient te worden, maar over wat die innovatie vervolgens...

12 dec 2016

Via sociale media, geldtransacties en openbaar vervoer heeft iedereen te maken met big data. Veel toepassingen zijn...

12 dec 2016

Banken weten via onze betaalgegevens heel veel van ons. Maar wat mogen of moeten ze met die kennis? Hoe ver reikt hun zorgplicht? Mogen ze geld...