Energietransitie voor gemeenten Hoe kan de lokale politiek de overgang naar een schone energievoorziening versnellen? Daarover hielden Milieunetwerk GroenLinks en Bureau de Helling op 11 november een conferentie, met het oog op de verkiezing van nieuwe gemeenteraden in maart 2018. In dit dossier doen we verslag van de drukbezochte bijeenkomst.

Het dossier bevat tevens een aantal artikelen die deelnemers aan de conferentie eerder schreven voor Bureau de Helling.

[Foto door Oregon Department of Transportation. CC BY 2.0]

Energietransitie voor gemeenten

13 mrt 2018

Hoe kunnen gemeenten de overgang naar een schone energievoorziening versnellen? In deze podcast bespreken we de aanbevelingen van de conferentie '...

20 nov 2017

Zestien aanbevelingen voor het versnellen van de overgang naar een schone energievoorziening, dat is de oogst van de conferentie 'Energietransitie...

20 nov 2017

De overgang naar schone energie stelt gemeenten voor een gigantische opgave, maar biedt ook kansen. We kunnen er democratische en sociale...

20 nov 2017

Hoe krijgen we onze gebouwen van het gas af? Soms is 'all-electric' de oplossing, soms de aansluiting op een warmtenet. Zo'n warmtenet...

19 nov 2017

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De energietransitie vraagt niet alleen om doortastende gemeentebesturen, maar ook om een...

17 nov 2017

Houd rekening met de beleving van burgers. Alleen zo kun je voldoende draagvlak voor de energietransitie scheppen. Bij de opening van de...

19 sep 2017

Lokale bestuurders en raadsleden zouden kritisch moeten kijken naar de parkeernormen in hun gemeente. Dwing projectontwikkelaars en...

21 mrt 2017

Op voorstel van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk wees het laatste partijcongres van GroenLinks het correctieve referendum af en koos voor...

6 nov 2016

GroenLinks moet armoedebestrijding sterker verbinden met duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal.

22 sep 2015

Het Nationaal Energieakkoord uit 2013 is niet meer dan een eerste stap naar een duurzame energievoorziening. Hoe ziet een structurele aanpak van...