Circulair met fosfaat Fosfaat is onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Het is een eindige grondstof die we nu nog te vaak verspillen. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen bijdragen aan het sluiten van de fosfaatkringloop? Daarover ging het symposium 'Circulair met fosfaat' van Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks op 12 mei.

Dit dossier bevat de (beeld)verslagen en presentaties van het symposium, alsmede achtergrondartikelen over fosfaat.

Circulair met fosfaat

25 jun 2017

Rioolwater kan energie en grondstoffen leveren. Fotograaf Philippe McIntyre brengt de bijdrage van Omzetpunt Amersfoort aan de circulaire economie...

25 mei 2017

Vijfentwintig aanbevelingen voor terugwinning van fosfaat en andere nutriënten, dat is de oogst van het symposium over fosfaatrecycling dat Bureau...

24 mei 2017

Welke politieke conclusies trekken deelnemers aan het symposium ‘Circulair met fosfaat’ over het recyclen van de schaarse grondstof fosfaat...

23 mei 2017

Waarom is fosfaat onmisbaar voor planten, dieren en mensen? Hoe kan het dat fosfaat een schaarse grondstof is, terwijl we in Nederland met een...

19 mei 2017

Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Die vraag stond centraal in een workshop tijdens het symposium over...

19 mei 2017

Kunnen we wijken zo bouwen dat de nutriënten en de energie in het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de wijk zelf worden teruggewonnen?...

19 mei 2017

We kunnen meer nutriënten zoals fosfaat recyclen, als we in heel Nederland groente- en fruitafval gescheiden gaan inzamelen. Is dat haalbaar in...

19 mei 2017

Bioraffinage is het zodanig bewerken van organische reststromen dat alle componenten van de biomassa – inclusief nutriënten zoals fosfaat - de...

18 mei 2017

Rioolwater, groente- en fruitafval en andere organische reststromen, allemaal bevatten ze waardevolle nutriënten zoals fosfaat. Die gaan nu...

17 mei 2017

Een pareltje, zo werd de energie- en grondstoffenfabriek op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort genoemd tijdens het symposium ‘...