Welkom in het Antropoceen Nu de invloed van de mens overal op aarde zichtbaar is, staan wetenschappers op het punt een nieuw geologisch tijdperk uit te roepen: het Antropoceen. Daarmee is de toekomst van de aarde een politieke keuze geworden. In gesprek met denkers en doeners onderzoekt Bureau de Helling hoe progressieve politiek eruit kan zien in het Tijdperk van de Mens.

De ecologische crisis toont de grenzen van onze moderne levensstijl. Stijgende temperaturen, smeltende poolkappen, overstromingen en droogtes zijn slechts enkele gevolgen van de veranderingen in geologische processen waarvan de mens de dominante oorzaak is.

De dilemma's van het Antropoceen overstijgen dan ook de vraag of we vanuit het Holoceen een nieuw geologisch tijdperk zijn binnengestapt. Niet alleen voor aardwetenschappers, maar ook voor filosofen en politieke denkers is er werk te doen: we moeten onze relatie tot de aarde opnieuw doordenken, als we willen dat er een leefbare toekomst is voor de mensheid. Naarmate we langer doorgaan op de oude voet, zullen steeds meer opties voor toekomstige generaties worden afgesloten.

Door middel van interviews met experts gaat Petra van der Kooij namens Bureau de Helling op zoek naar de implicaties van het Antropoceen voor het politiek handelen.

[Foto: Kuwait cityscape door Khaleel Haidar. CC BY-NC 2.0]

Welkom in het Antropoceen

21 jun 2017

Het Antropoceen moet gepolitiseerd worden. Lokale democratische dialoog is daarbij onmisbaar. Dat zijn de conclusies die ik trek uit een...

20 jun 2017

Klimaatverandering en ongelijkheid staan niet los van elkaar, stelt Ingrid Robeyns, hoogleraar filosofie en ethiek aan de Universiteit...

17 feb 2017

Marcel Wissenburg, hoogleraar Politieke Theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, pleit voor denken over de samenleving als een 'body ecologic...

26 jan 2017

Klimaatonderhandelingen worstelen met politieke traagheid. Dit terwijl klimaatverandering vraagt om daadkrachtige maatregelen. Onder veel...

25 jan 2017

Het Tijdperk van de Mens (Antropoceen) vraagt om een politiek van lange adem, op alle niveaus. Sommige vraagstukken zijn complex, sommige...

3 jan 2017

Het Antropoceen vraagt om een groene tegenbeweging die er naar streeft mensen weer controle te geven over hun leefomgeving. GroenLinks kan hier...

8 dec 2016

Juni 2016: de Britten verbazen vriend en vijand door in een referendum – met krappe meerderheid – te stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie...

1 dec 2016

Het eeuwenoude geloof in de scheiding tussen mens en natuur is achterhaald in het Antropoceen. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe...

24 mei 2016

Op aarde is geen plek nog onaangetast door de mens. Viertiende van het landoppervlak is inmiddels landbouwgrond geworden en driekwart van het...

19 mei 2016

Deze zomer beslist de International Commission on Stratigraphy of de wereld sinds de Industriële Revolutie een nieuw geologisch tijdperk...