Tijdschrift jrg.31, nr.2, Vooruitgang

Vooruitgang

2018
Nr. 
2

Is gentrificatie nu een vooruitgang of niet? Hoeveel vooruitgang kan de bouw aan, met de grote circulaire opgave die de sector te wachten staat? Hoe kan de politiek ervoor zorgen dat slimme algoritmen ook daadwerkelijk vooruitgang bieden?

Het zomernummer van de Helling diept een aantal onderwerpen uit om te komen tot politieke oplossingen en inspiratie die kunnen bijdragen aan de door GroenLinks zo gewenste vooruitgang. Van een pleidooi voor een nieuwe linkse revolte tot een voorstel om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening; van een nieuw verhaal over mobiliteit tot een pleidooi voor rust in de tent om de decentralisaties in het sociale domein tot wasdom te laten komen.

Nog geen abonnee? Bestel via deze link een los nummer of neem direct een abonnement.

 

Inhoud

 

Gentrificatie: omarmen of vermijden? Gesprek tussen stadsgeograaf Cody Hochstenbach en voormalig wethouder Maarten van Poelgeest – Suzanne van den Eynden

Weg met het evenwicht. De nieuwe opdracht voor links  - Robbert Bodegraven

Circulair ontwerpen: van Oogstkaart tot Pulsapp – Jos de Krieger

Elphi Nelissen: ‘Als het aan de bouw lag, was deze agenda er niet gekomen’ – Suzanne van den Eynden en Richard Wouters

Milieudividend: vergroenen in tijden van populisme – Richard Wouters

Decentralisatie vraagt om rust in de tent – Albert Jan Kruiter

Slimme algoritmen in het sociale domein: zeven politieke lessen van Albert Meijer – Liesbeth Beneder

Neonicotinoïden. Hoe lobby en framing gemakslandbouwgif buiten beeld hielden – Jeroen van der Sluijs

Op hol – column door Thomas Mertens

Sociaal ondernemerschap: eerste hulp bij geldgebrek – Niels Bosma, Karin Geuijen, Willem Janssen en Veronique Schutjens

Dorpsraden: recept voor het democratisch tekort? – Socrates Schouten

Recensie: ‘Het waagstuk van de politiek’ – David Bogaers

Recensie: ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050. Naar een circulaire economie’ – Richard Wouters

Nieuwe mobiliteit – beeldverhaal door Arie Bleijenberg

INHOUD

21 okt 2018
De Helling 2018-2
De bouw moet in 2050 omgevormd zijn tot een circulair werkende sector. Wat betekent dit voor de architectuur? Volgens architect Jos de Krieger van het Rotterdamse Superuse Studios vraagt dit een fundamenteel andere...
17 aug 2018
De Helling 2018-2
De grondstoffenhonger van de bouwsector is onhoudbaar, stelt Elphi Nelissen. De hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven leidde de projectgroep die in januari dit jaar de zogeheten Transitieagenda voor de...
28 jul 2018
De Helling 2018-2
We moeten succesvol beleid afmeten aan ‘brede welvaart’ in plaats van economische groei. Het boek 'Kwetsbare welvaart' voorziet dit brede welvaartsbegrip van historische diepte.
24 jul 2018
De Helling 2018-2
Neonicotinoïden zijn de meest giftige én de meest populaire insecticiden ter wereld. De grootschalige nevenschade van ‘neonics’ aan ons ecosysteem is echter jarenlang weggemoffeld door onder meer een verkeerde...
16 jul 2018
De Helling 2018-2
De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden is het terugdraaien van de decentralisaties geen...
3 jul 2018
De Helling 2018-2
Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen voordat de leerplichtambtenaar of de schuldsanering...
13 jun 2018
De Helling 2018-2
De term ‘gentrificatie’ is niet meer weg te denken uit het Nederlandse stedenbouwkundig vocabulaire. De definitie, de opwaardering van oudere wijken door de komst van mensen uit de middenklasse met prijsopdrijving...
11 jun 2018
De Helling 2018-2
De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening:...
11 jun 2018
De Helling 2018-2
Het ziet er naar uit dat referenda geen lang leven beschoren zijn. Misschien zijn referenda geen goed idee – democratie zou geen afspiegeling moeten zijn van enkel private voorkeuren. Maar zolang het referendum...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907