Tijdschrift jrg.30, nr.4, Cultuur vs. economie

Cultuur vs. economie

2017
Nr. 
4

Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in maatschappelijke instellingen. Daarna ging het snel omhoog met GroenLinks en hing een heuse linkse lentegeur in de lucht.

Maar de kruipende opkomst van cultureel rechts rijdt deze economische verlinksing in de wielen. Hoe moeten we het GroenLinkse project in dit tijdsgewricht benaderen?

Bestel via deze link het winternummer van tijdschrift de Helling

 

Inhoud

 

'Ongelijkheid niet vergroenen, maar vergroenend bestrijden', Shivant Jhagroe over de rol van cultuur in de duurzame transitie — Herman Meijer

Heeft het rechtspopulisme economische of culturele wortels? — Simon Otjes

'Utopisch modderworstelen', over het essay Nergensland van Femke Halsema en de migratiepolitiek van GroenLinks — Rens van Tilburg

In beeld: Claudy Jongstra & Farm of the World

'Red het veen, zet het onder water', inklinking van veen is een schadepost voor klimaat en landschap — Jasper Groen

'Eigentijds eigendom van grond', in gesprek met Jan van Rheenen en Jan Spijkerboer (Kadaster) — Socrates Schouten

Hypotheekschulden: publieke risico’s en oplossingen; 'Overheid, steek hand in eigen boezem' — Robert Goené

'Het Bilts energieakkoord: in 12 jaar energieneutraal', interview met GroenLinks-wethouder Anne Brommersma — Julia van Aart

In beeld: Design for the Real World — Papanek & Super-Local

'Recht op wortelen in de stad', tweegesprek over de ‘duurzaamheid’ van het kunstbeleid — Lene Grooten en Bart Stuart

'Babystapjes naar een basisinkomen', in zeven Nederlandse steden gaan experimenten met een vrijere bijstand van start — Socrates Schouten

'In wat voor technologische cultuur willen we leven?', de terugkeer van de technologiepolitiek  — Martijntje Smits

Luiheid (column) - Thomas Mertens

In beeld: Flexwonen in Genderhof — Drawing the times

INHOUD

25 feb 2018
De Helling 2017-4
Laagliggend Nederland bestaat grotendeels uit veengrond: natte, zwarte bodems tjokvol organische stof. Ontwatering zorgt voor concurrerende landbouw, maar ook voor een groot klimaatprobleem. De Nederlandse natuur...
25 jan 2018
De Helling 2017-4
De Bilt is de eerste Nederlandse gemeente met een lokaal energieakkoord. Andere gemeenten zullen waarschijnlijk snel volgen, want de druk op gemeenten om de energietransitie waar te maken wordt steeds groter. De...
11 jan 2018
De Helling 2017-4
Ken ik eigenlijk luie mensen? Van een enkeling heb ik het vermoeden dat hij niet al te veel uitvoert, maar ik ken niemand die openlijk voor zijn luiheid uitkomt. Er lijkt wel een taboe op te rusten.
21 dec 2017
De Helling 2017-4
Migratie is voor GroenLinks een principiële en problematische kwestie, een mogelijk permanent struikelblok op weg naar regeringsdeelname. In haar essay Nergensland worstelt Femke Halsema met de modderige...
21 dec 2017
De Helling 2017-4
Rechts-radicale partijen zijn internationaal in opmars en brengen de gevestigde politiek in een lastig parket. Om een effectief weerwoord te kunnen bieden is van belang om de oorzaak van rechtspopulisme te...
15 dec 2017
De Helling 2017-4
Het is alweer even geleden: de aanklacht tegen het economisme als politieke aftrap van Jesse Klavers partijleiderschap. Achteraf gezien een mooie tijd van publiek oproer tegen het rendementsdenken in...
15 dec 2017
De Helling 2017-4
Anno 2017 heerst een brede politieke consensus dat technologische innovatie gestimuleerd dient te worden, maar over wat die innovatie vervolgens met de samenleving doet, of kan doen, blijft het overwegend stil....

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907