Tijdschrift jrg.29, nr.3, Voedsel

Voedsel

2016
Nr. 
3

Voedsel is misschien wel het belangrijkste in ons bestaan. Voedsel gaat over alles. Voedsel is emotioneel. Het raakt aan verschillen in identiteit, afkomst en klasse. Het verbindt het mondiale met het lokale en het religieuze met het economische. Voedsel gaat over klimaatverandering en mensenrechten, over gezondheid en natuurbeheer.
De laatste jaren is er groeiende onvrede over de industriële productiewijze van voedsel en alles wat dat met zich meebrengt. Er is behoefte aan meer zeggenschap over wat er op ons bord ligt. Daardoor staat het thema voedsel ook steeds vaker op de agenda van de politiek.

Dit nummer van de Helling werpt licht op vragen rondom ons voedselsysteem, van productie en distributie tot consumptie. Met dit nummer wil de redactie de politiek oproepen meer aandacht te besteden aan voedsel in al zijn facetten. Om beleidsmakers op weg te helpen is er een lijst met aanbevelingen opgenomen.

Het nummer is verschenen op 26 september.

Inhoud
Olivier de Schutter: Politici moeten leren van experimenten – Marijn Bouwmeester

Agro-ecologie. Over landbouw, eten en natuur – Marjolein Visser

Ethische dilemma’s rond agro-ecologie – Michiel Korthals

Landbouw met de natuur – Rik Grashoff en Tom Ludwig

De ommezwaai van Mansholt – Friso van der Klaauw

Het voer & het voedsel – Paulien Gankema

Waardevolle landbouw – Sjef Staps

Koken en leren koken. Het waarom van voedseleducatie – Esther Boukema

Eten in de stad. Voedselpolitiek in Amsterdam – Erica Meijers

Weg van de supermarkt – Michiel Bussink

Verder doen – beleidsaanbevelingen over voedsel
Column Thomas Mertens: Vraatzucht.

In beeld: Strijd om zaaigoed in Colombia; Henk Wildschut: kippenindustrie; Esther Boukema: Waar groeit zout? – Voedselles de Smaak te Pakken

INHOUD

22 sep 2016
De Helling 2016-3
“Papa, vertel nog eens over de oorlog? Vertel nog eens hoe oma op haar fiets zonder banden dagenlang op pad ging om bij boeren haar sieraden te ruilen voor wat bonen en brood? En hoe jij als vijfjarige al rookte om...
22 sep 2016
De Helling 2016-3
Biodiversiteit en voedselzekerheid zijn niet gebaat bij overintensieve landbouw. De wereld kan ook op andere wijze worden gevoed. Dat is geen pleidooi voor een terugkeer naar vroeger, maar wel voor radicale...
22 sep 2016
De Helling 2016-3
Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond lucht, water, klimaat en biodiversiteit. De kernvraag voor een transitie naar duurzame...
21 sep 2016
De Helling 2016-3
Wat een contrast: ik herinner me nog dat mijn moeder voor de eerste keer spaghetti op tafel zette; een doorbraak in vergelijking met het gewone menu van aardappelen, groente en een stukje vlees (uiteraard op...
15 sep 2016
De Helling 2016-3
Beleid ontwikkelen rondom voedsel is lastig. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten, van een andere landbouw tot steun aan burgerinitiatieven. Aanbevelingen geïnspireerd door de artikelen in het Voedselnummer van...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907