Tijdschrift jrg.24, nr.4, Humanitaire interventie

Humanitaire interventie

2011
Nr. 
4

De door GroenLinks gesteunde politiemissie in Kunduz en de steun aan de interventie in Libië heeft het debat over humanitaire en militaire interventie weer doen oplaaien in de partij. In 2012 zal GroenLinks zich diepgaand op dit onderwerp beraden. De Helling levert met het nieuwe winternummer leesvoer voor dit debat.  Als invalshoek koos de redactie het concept van Responsibility to Protect (R2P), dat in 2005 unaniem door de VN werd omhelsd: grove mensenrechtenschendingen zijn voortaan een geaccepteerde reden tot ingrijpen. Het trauma van Rwanda en Srebrenica maakten, ook bij GroenLinks, de weg vrij voor een positievere houding ten opzichte van internationale interventie. De auteurs in dit nummer geven antwoord op de vraag of GroenLinks zich moet opwerpen als voorvechter van R2P als een principe waarvoor ze altijd al heeft geijverd, of dat R2P moet worden bekritiseerd als een mooi geborduurde schaamlap voor de bescherming van geopolitieke en economische belangen door rijke landen?

INHOUD

24 dec 2011
De Helling 2011-4
Als kind uit een links nest droomde ik er vroeger van naar Latijns-Amerika te gaan en ‘il pueblo’ te helpen bij de strijd tegen tirannen als Somoza, Baby Doc en Duarte. Later las ik met rooie oortjes verhalen over...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
R2P is een politieke norm in een spanningsveld tussen internationaal recht, humanitaire, economische en geopolitieke belangen, die kan worden toegepast door de internationale gemeenschap om burgers te beschermen...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Voor Mariko Peters was de grote betrokkenheid van GroenLinks bij internationale kwesties reden om lid te worden van de partij. Maar die liefde van de partij voor internationale politiek zorgt er ook voor de...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Van een gezaghebbende politieke analist vernam ik onlangs het volgende: de Dood komt op bezoek bij Poetin, ex president van Rusland, nu eerste minister van Rusland en straks vermoedelijk weer president van Rusland...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
GroenLinks heeft vanaf het begin hevig gedebatteerd over buitenlandse interventie. In het begin  volgde de partij het denken uit de Koude Oorlog, maar stap voor stap werd dat ingeruild voor een visie die...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
GroenLinks is als een partij met weinig hang naar geopolitiek geschikt om R2P een centralere plek te geven in de internationale besluitvorming. De partij kan aanjager zijn van discussies over vergeten landen,...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Velen wijzen op de interventie in Libië als een eerste duidelijk succes voor R2P. Maar dit ingrijpen heeft juist duidelijk gemaakt dat machtige landen opnieuw het recht claimen om zwakkere te bombarderen – dit keer...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Vandaag de dag krijgt men wel eens de indruk dat het internationale recht er vooral is om individuen te beschermen, maar historisch gezien was het Handvest het resultaat van een verdrag tussen staten ten behoeve...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Responsibility to Protect dreigt een sluiproute te worden voor Westerse staten om zich te ontdoen van de last van vluchtelingen. Door de nadruk op veiligheid in eigen land, dreigen universele mensenrechten...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Emancipatie is bij GroenLinks geworteld in de individuele autonomie van de mens. Het resultaat is echter een samenleving van losse individuen zonder samenhang, met alle problemen van dien. Maar het dilemma van...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, publiceerde vorig jaar het boek Vrijzinnig paternalisme. Marius Ernsting las het voor tijdschrift de Helling en vindt dat het boek ons onnodig en...
24 dec 2011
De Helling 2011-4
Onlangs verscheen het boek Van Harem tot Fitna, Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010, van Theo Salemink en Marcel Poorthuis. Een van de conclusies is dat oude beelden van de islam tegenwoordig in een...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907