Tijdschrift jrg.24, nr.3, Framing

Framing

2011
Nr. 
3

Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking. Het rechtse frame domineert, zeggen politici tegenwoordig in woorden van de laatste uit Amerika overgewaaide politieke mode. De populaire linguïst George Lakoff definieert frames als mentale structuren die ons wereldbeeld vormgeven. Ze beïnvloeden onze doelen, plannen en ons gedrag. In de politiek komt dit neer op ideologische strijd in een gemediatiseerde werkelijkheid: wie het lukt zijn frame (denkraam) dominant te maken, bepaalt de politieke agenda. Het werkt vooral als je boodschap direct samenhangt met de waarden die je wilt uitstralen, zodat je met één woord de gewenste associaties wekt. Framing is de ultieme combinatie van permanent campagnevoeren en ideologische visie. 

INHOUD

21 sep 2011
De Helling 2011-3
Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking.
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Hoe komt het dat rechts zo succesvol is in het framen van politieke discussies? Het lukt het beter dan links om de manier waarop het electoraat nadenkt over waarden en identiteit te beïnvloeden. Over framing,...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Wanneer je Haagse politieke bedrijf langs de meetlat van George Lakoff legt, blijkt al gauw dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan de theorie. Een gesprek over GroenLinkse waarden, het gevoel erbij en de...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Redelijkheid, wie is er tégen? Niemand. Redelijkheid is wat George Lakoff, Amerikaans linguïst en intellectueel baas van het ‘framen’, noemt een diep frame: we zien niet dat met het woord een maatschappijopvatting...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Godsdienstvrijheid of dierenrechten? Debat en besluitvorming rond het ritueel slachten in het voorjaar van 2011 leken over dit dilemma te gaan. Wie nader onderzoekt wat de vooronderstellingen van de gebruikte...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Hoe diep bepaalde frames ingrijpen, wordt duidelijk aan de hand van de metafoor van de samenleving als lichaam. Ideeën over bijvoorbeeld integratie en groei worden hierdoor onbewust vormgegeven, en niet op gunstige...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
'Reframing is social change' zegt George Lakoff. Als bijdrage aan een nieuw links denkraam (frame), notities over de geschiedenis van Nederland.
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Politieke overtuigingskracht staat en valt met een goed eigen verhaal. Het concept van resilience zou de basis kunnen zijn voor een groen frame. 
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Bas de Gaay Fortman pleit voor een ander frame als het om mensenrechten gaat. In plaats van de gebruikelijke focus op abstracte rechten en verdragen, neemt hij de aantasting van menselijke waardigheid tot...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
De traditionele middenpartijen schuiven naar de vleugels van hun populistische concurrenten. GroenLinks moet durven kiezen voor het definiëren van het nieuwe midden. Samen met D66 kan zij een machtige brug vormen...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Bart Snels, een van de belangrijkste politieke denkers binnen GroenLinks, heeft afscheid genomen van de Tweede Kamerfractie, in zijn eerste grote verhaal als zelfstandig strateeg in de Volkskrant zaterdagochtend,...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
De strategie van Snels is om machtspolitieke redenen goed, maar samengaan van D66 en GroenLinks leidt niet per se tot een middenpositie. 
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Het betoog van Bart Snels doet aan als een krampachtige poging om lafhartig het formuleren van een eigen, positieve politieke visie te vermijden. Niet voor niets beperkt Snels zich voornamelijk tot omschrijven van...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Er is een kloof tussen de kiezers en de elite van GroenLinks. De electorale kansen liggen juist aan de andere kant: links en conservatief. In een innige samenwerking met D66 wordt GroenLinks steeds onherkenbaarder...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Is het waar dat je met de waarheid en met feiten niets kunt beginnen tegen de irrationele kracht van het populisme? Dat alleen verbeelding en geloof hiertegen opgewassen zijn? Pekelharing stuit in zijn bespreking...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Toen Mladic nog vrij rondliep en de landen van het voormalige Joegoslavië hun wonden likten na de oorlog, richtte de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) veldkantoren in Bosnië in om bij te...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
Woorden hebben een enorme invloed op hoe we denken en naar de wereld kijken. Framing is daar een essentieel onderdeel van: de ingesleten verbanden tussen woorden en waarden in het brein sturen de interpretaties van...
21 sep 2011
De Helling 2011-3
In welke samenleving gelooft GroenLinks? Wat zijn de kernwoorden van deze partij? De bewegingsruimte voor individuele burgers lijkt het belangrijkste kwaliteitskenmerk. De laatste jaren is bovendien 'vrijheid' een...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907