Tijdschrift jrg.24, nr.2, ZZP

ZZP

2011
Nr. 
2

Het aantal zzp’ers in Nederland is de laatste jaren fors gegroeid, volgens het SER rapport uit 2010 van 6,4% van de beroepsbevolking in 1996 tot 8,9% in 2009. Deze groep bestaat allang niet meer alleen uit 'vrije jongens, ondernemers' in de klassieke zin van het woord. Steeds meer mensen zien zich om allerlei redenen gedwongen te 'kiezen' voor het 'vrije bestaan'. De gewonnen vrijheid betekent vrijwel altijd verloren zekerheid: zzp'ers sparen zelden voor hun pensioen en hebben vrijwel nooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ze verdienen bovendien vaak minder. Daarmee is er een toenemende kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder bescherming. De vraag die rijst: is steun voor de zzp'er noodzakelijk en zo ja, hoe?

INHOUD

21 jun 2011
De Helling 2011-2
“Ik kan een somber verhaal houden over de onzekerheid die ik heb als zelfstandige, maar ook een vrolijk over de vrijheid die het me geeft”, aldus fotograaf Peter Valckx bij zijn zelfportret in dit nummer.
21 jun 2011
De Helling 2011-2
In de discussie over de tweedeling op de arbeidsmarkt krijgt de vakbeweging vaak het verwijt alleen op te komen voor werknemers met een cao en de belangen van zzp’ers te negeren. Linde Gonggrijp zet zich als...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Als ik ergens niet soepel op reageer, dan op flexibiliteit. En zeker niet wanneer linkse mensen er over beginnen. Een jaar of vijftien geleden toeterden aanhangers van de ‘Third Way’ het van de daken. Tegenwoordig...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Steun aan zzp’ers en andere outsiders op de arbeidsmarkt was de inzet van het document Vrijheid Eerlijk Delen in 2005. Sindsdien woeden er in GroenLinks felle discussies. Kees Vendrik, zelf een hartgrondig...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Zzp’ers worden teveel voorgesteld als leuke flexibele creatievelingen, terwijl de groei van zzp’ers in feite heeft geleid tot lagere lonen, onderverzekering en een gebrek aan arbeidszekerheid. Rechtse populisten...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
De revival van het vrije ondernemerschap is ook merkbaar in de geestelijke gezondheidszorg. In een dorp bij Nijmegen heeft Bert Vendrik met drie collega’s sinds vijftien jaar een Psychologenpraktijk voor kinderen,...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Botman volgde lange tijd huishoudelijk werkers in de regio Amsterdam en bestudeerde de arbeidsrelaties voor deze kleine zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Haar pleidooi: wees zakelijk.
21 jun 2011
De Helling 2011-2
De rechten van huishoudelijk werkers, vaak zonder papieren, zijn slecht in Europa. In Los Angeles zijn een aantal zaken beter geregeld.
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Elke dag worden we geconfronteerd met nieuwsbeelden van over de hele wereld. Welk verhaal ontstaat er als die beelden met elkaar in contact worden gebracht?
21 jun 2011
De Helling 2011-2
De zzp’er lijkt soms een arbeidsvorm die in het leven geroepen is om het arbeidsrecht verder te ontmantelen. Maar misschien zou de zzp’er de guerrilla kunnen zijn die het kapitalisme van binnenuit duurzaam...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Alles tegelijk moeten: de vloek van menig werkende ouder. Is het zelfstandige bestaan de sleutel naar een ontspannen samenleving?
21 jun 2011
De Helling 2011-2
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
21 jun 2011
De Helling 2011-2
De opstanden in het Midden-Oosten hebben het falen van de internationale gemeenschap pijnlijk aan het licht gebracht. Drie tips voor de omgang met dictators.
21 jun 2011
De Helling 2011-2
De laatste tien jaar was de lobby voor kernenergie vrij succesvol, maar na de ramp in Fukushima is het tij gekeerd. Tegenstanders van kernenergie hoeven niet langer uit te leggen waarom ze tegen zijn; de...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907