Tijdschrift jrg.23, nr.3, Democratisering

Democratisering

2010
Nr. 
3

Democratisering is een oud links ideaal, maar de laatste tijd lijkt links afstand te nemen van de gedachte van zelfbestuur. Het GroenLinks congres wees dit voorjaar het referendum af, terwijl de PVV het juist opnam in zijn programma. Reden voor een nader onderzoek in de Helling naar democratische idealen in tijden van populisme met vragen als: wie heeft nu eigenlijk de macht in dit land? Zijn zelfbestuur en participatie nog houdbare concepten? Moet het accent verlegd worden naar de rechtstaat en moeten de bestuurslagen in Nederland gereorganiseerd? Welke rol speelt Europa en wat valt er te leren van vijftig jaar jonge democratie in Afrika, waar het Westen ooit onstuitbaar zijn idealen verbreidde?

INHOUD

21 sep 2010
De Helling 2010-3
Hoeveel vrijheid heb ‘ik’ om te leven zoals ik wil? Hoe leven ‘wij’ met elkaar samen als iedereen een ander leven voor het beste houdt? Wat willen ‘zij’ die anders zijn dan ‘wij’ en wie ben ‘jij’ eigenlijk, dat ‘ik...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Democratisering is een mooi ideaal, maar is Nederland nog wel een democratie? En zo nee, wat betekent dat dan? Het draait om besturen en bestuurd worden, het gebrek aan georganiseerd vertrouwen en het verschil...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Het denken over democratisering binnen GroenLinks is blijven steken in het participatie-ideaal uit de jaren zeventig, hoewel dat niet meer klopt met de praktijk. De partij moet een andere weg inslaan.
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Voorstellen tot democratische vernieuwing houden vaak een stevige kritiek in op het middenbestuur. Een poging tot een andere visie op de drie lagen van het huis van Thorbecke.
21 sep 2010
De Helling 2010-3
In Brussel gaapt een democratisch gat. De Europese besluitvorming is onvoorspelbaar en stroperig en er is gebrek aan Europees publiek debat. Maar aanpassingen aan het Europese bouwwerk zijn niet genoeg, in...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Rond 1960 werden veel Afrikaanse landen onafhankelijk. Na het tijdperk van kolonisatie volgde het tijdperk van zelfbestuur. De bemoeienis van het Westen bleef, waarbij invoering van vrije verkiezingen dikwijls een...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Het politieke klimaat dwingt tot een nieuwe visie op kunstbeleid. Democratische veelstemmigheid moet daarbij het uitgangspunt zijn.
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Het was gedurende die moeizame ‘paarsplusfase’ in de formatie, begin juli, toen ik tegen een bevriende groenlinkser de wat overdreven verzuchting slaakte: “de bottomline is dat ik door fatsoenlijke mensen bestuurd...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Democratisering is niet alleen bestuurlijke en parlementaire vernieuwing. Zeggenschap van mensen over hun eigen leven is misschien wel allereerst van belang in de eigen buurt. Kunnen kleinschalige...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Al bij ontstaan van de democratiseringsbeweging in de jaren zestig was er zowel sympathie voor de ideeën als scepsis over het slagen ervan. Veertig jaar later is er in dit opzicht weinig veranderd. Wel zijn de...
21 sep 2010
De Helling 2010-3
Deze zomer zijn we uit kamperen geweest in Siberië. Onder andere om de kinderen te laten zien hoe groot Rusland is. We hielden ons op rond het Baikalmeer, een reusachtig en vooral ijskoud meer. Zwemmen moet ergens...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907