Tijdschrift jrg.22, nr.3, Energie & klimaat

Energie & klimaat

2009
Nr. 
3

In deze Helling onderzoeken we wat er verandert in de wereld van de energie als gevolg van klimaatverandering; in menig artikel loopt dat uit op concrete beleidsvoorstellen. Energie en klimaat zijn onderwerpen die snel technisch dreigen te worden, maar voor wie daar doorheen weet te kijken ligt er een schat aan utopisch materiaal in dit nummer verborgen. 

INHOUD

21 sep 2009
De Helling 2009-3
Het vraagstuk van de samenhang tussen vorm en inhoud is klassiek, maar bij het maken van iedere Helling dringt het zich weer opnieuw aan ons op. Elke keer proberen wij een eenheid tussen beide te vinden, die altijd...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Je kunt heel somber worden van de energie- en klimaatcrisis: we gaan met zijn allen naar de verdoemenis. Met open ogen nog wel. Maar ons grondig bewust worden van de tegenstrijdigheden in onze cultuur is de eerste...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Als ‘Kopenhagen’ mislukt zal overal weer het commentaar klinken dat er een gebrek is aan politieke wil. Maar het ligt ingewikkelder. De klimaatcrisis wordt pas opgelost wanneer de communicatie tussen wetenschappers...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
De Nederlandse regering heeft prachtige voornemens over duurzame energie, maar we liggen ver achter op andere landen. En dat terwijl ons land volgens hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga vele mogelijkheden...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Hoe zou het Europees energiebeleid eruit moeten zien? Eigenlijk is het heel simpel: Europa moet de komende decennia klaar worden gestoomd om volledig op duurzame energie te lopen. Daarvoor moeten nog wel de nodige...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Het afgelopen decennium is er een nieuw Europees energielandschap ontstaan, dat gekenmerkt wordt door een toenemende politisering. Hierdoor is de energiezekerheid voor de Europeanen onvoorspelbaar geworden.
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Kernenergie is terug van nooit helemaal weggeweest. Het is schoner dan fossiele brandstoffen en we hebben het nodig als overgang naar duurzame energie, is de gedachte. Een reactie van een senior in de...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
In Afrika is klimaatverandering al overal zichtbaar. Boeren in Burkina Faso verliezen hun akkers door een overstroming, jagers in Congo moeten wegtrekken uit het gebied van hun  voorouders en overal staat de...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
GroenLinks pleit van oudsher voor duurzaamheid en zuinig energieverbruik. De argumenten zijn in de loop der tijd wel verschoven, net als de discussie in de partij. Een kritische analyse van het energieverhaal van...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Wat zou er tijdens de klimaattop in Kopenhagen afgesproken kunnen worden, en vooral: wat moet er daarna gebeuren?
21 sep 2009
De Helling 2009-3
In een situatie van demografische krimp moeten steden meer autonomie hebben. Dat betoogde Maarten van Poelgeest begin oktober tijdens het Wibautcongres, dat in Amsterdam plaatsvond onder het motto: ‘Steden kunnen...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Het is dom toeval. Maar de hele schepping is toeval. Dus waarom geen aandacht besteden aan het onnozel feit dat Jan Peter Balkenende vaker naar Rusland dan naar een ander land verwees tijdens de Algemene...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Kinderen krijg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Maar in hoeverre mag de politiek zich met opvoeding bemoeien? Liesbeth Noordegraaf-Eelens over haar boek Kinderen koop je in de hemel. Over...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Emancipatie en feminisme ten spijt kiezen ook jonge moeders vandaag weer voor parttime werk. Michelle Verheij, freelance journaliste, moeder en twintiger, geeft haar visie op werk en ouderschap.
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Hoe kan de winst van de groene partijen bij de Europese verkiezingen worden omgezet in politieke resultaten? Over kansen, coalities en ambities.
21 sep 2009
De Helling 2009-3
Zondagavond televisieavond. De mobilisatie van 1939 in Andere Tijden. Het verhaal van de ontroerend onschuldige hoop op een goede afloop vertelt zichzelf door raak gekozen dagboek- en brieffragmenten en...
21 sep 2009
De Helling 2009-3
De culturele sector maakt zich zorgen over de opkomst van de PVV, die geen geld wil uitgeven aan kunst. Een toekomstig kabinet met die partij en een lege schatkist vormt daarom een groot gevaar voor de kunsten. Ook...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907