Tijdschrift jrg.21, nr.4, Technologie

Technologie

2008
Nr. 
4

Kunst, handwerk, religie en de allermodernste technologische vernieuwingen komen uit dezelfde drang voort: meer grip krijgen op het bestaan. Nieuwe technologie roept veel debat op: het ene na het andere congres vindt plaats, georganiseerd door een van de vele wetenschappelijke, adviserende en andersoortige instituten die zich met technologie bezighouden. De politiek lijkt echter nogal afwezig op dit terrein. Toch liggen er wel degelijk de nodige vragen op het bordje van de politiek. Als het om linkse politiek gaat is dat nog duidelijker, want daar zijn de meningen over technologie nogal eens verdeeld: leiden de nieuwe technologische mogelijkheden tot de nachtmerrie van Big Brother, of zullen zij het klimaat- en energieprobleem oplossen? In deze Helling richten we ons op het proces van besluitvorming rondom de ontwikkeling van nieuwe technologie en stellen daarbij prangende vragen.

INHOUD

21 dec 2008
De Helling 2008-4
Vanaf het moment dat mensen hun handen vrij hadden hebben zij ze gebruikt om dingen te maken. Kunst, handwerk, religie en de allermodernste technologische vernieuwingen komen uit dezelfde drang voort: meer grip...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Technologie verandert de wereld. Hoe diep dat kan ingrijpen blijkt uit het verhaal van Bea Visser, die vanaf haar geboorte doof is.
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Notities over de verhouding tussen mens en techniek aan de hand van de Griekse held Odysseus.
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Groen- en links-georiënteerde mensen hebben van oudsher een tweeslachtige relatie met technische innovatie. Dit heeft te maken met historische breuklijnen, ideologische categorieën, persoonlijke ervaringen en een...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Het Rathenau Instituut bericht parlementariërs gevraagd en ongevraagd over kansen en risico’s van nieuwe technologieën. Directeur Jan Staman over het beïnvloeden van de politieke agenda en het Haagse krachtenveld...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Technologische mogelijkheden hebben altijd geleid tot toekomstdromen. De droom die de Europese Unie dichterbij wil brengen is ontwikkeld door Philips en heet: Ambient Intelligence. Over de ontwikkeling van een...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Emile Aarts is lid van het managementteam van de Philips Research Labaratories en doceert aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet al vijfentwintig jaar onderzoek naar toepassingen van computertechnologie...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Een voorbeeld van ‘slimme’ technologie is een nieuwe energiemeter, die ieder Nederlands huishouden de komende jaren krijgt. Doel van de Europese Unie, die tot de invoering besloot, is het stimuleren van...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Een democratische ontwikkeling van controversiële nieuwe technologieën is niet gediend met een algemeen publiek debat. Het is zinvoller om te discussiëren met direct betrokken wetenschappers en groepen burgers die...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Technologische vooruitgang gaat gepaard met veel onzekerheden. Beslissingen over deze complexe problemen vallen tussen politiek en wetenschap. Dit leidt tot onduidelijkheid en onvrede.
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Sektarische groepen weigeren compromissen te sluiten omdat ze hun principes heilig verklaren. Ze zijn niet antidemocratisch, maar elitair. De politiek filosoof waarschuwt voor sektarische tendensen in de politiek....
21 dec 2008
De Helling 2008-4
“Daders homogeweld autochtoon”. Ik betrap mezelf erop dat ik een tevreden grijns niet kan onderdrukken bij het lezen van die kop boven een artikel over homofoob geweld: zie je wel, het zijn niet altijd allochtonen...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
De ondertekenaars van de Verklaring van Tilburg (zie onderaan artikel) pleiten voor diepgrijpende wijzigingen in ons economisch bestel. Een van de initiatiefnemers vergelijkt de reactie van parlementair links op de...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
De Russische medemens houdt er graag een hond op na. Je ziet ze in Moskou veel aan de leiband lopen. Het is het bekende verhaal: hond (‘sabaka’) draaft rond, snuift aan voorbijganger, boom en auto en – dat beeld...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Afgelopen maand verscheen Femke Halsema’s pleidooi voor een nieuwe houding ten opzichte van het allesoverheersende consumentisme in onze samenleving onder de titel: Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Politieke programma’s zouden niet alleen moeten worden getoetst op hun effecten voor de economie, maar ook op hun geluksclaims, bepleit Halsema. Van Tilburg wil een nog scherpere confrontatie van de...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
21 dec 2008
De Helling 2008-4
Bob Goudzwaard herkent in Femke Halsema een bondgenoot voor zijn dertig jaar oude voorstellen voor een andersoortige economie die niet uitsluitend is gebaseerd op groei.

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907