Tijdschrift jrg.21, nr.3, Actie en reactie

Actie en reactie

2008
Nr. 
3

De laatste tijd verschijnen er veel terugblikken op het gedenkwaardige jaar 1968. De Helling wil daar niet aan mee doen. Wij zijn niet geïnteresseerd in ‘hoe het eigenlijk is geweest’, maar  des te meer in de vraag wie eigenlijk het beeld van 1968 bepaalt en met welk doel. Dat geldt overigens net zo goed voor de jaren zeventig en tachtig, die hier in wat mindere mate ook aandacht krijgen. De Duits-Joodse denker Walter Benjamin stelde dat de geschiedenis altijd door de overwinnaars wordt geschreven. Op dit moment beschouwen rechtse en ‘nieuwe’ politici zich duidelijk als zodanig, gezien het feit dat zij sinds het aftreden van Wijnand Duyvendak een ware heksenjacht ontketenen op alles en iedereen die het ooit waagde met behulp van acties wetten ter discussie te stellen.

Het schrijven van geschiedenis, of het nu die van 1968 is of die van de jaren tachtig, is geen onschuldige aangelegenheid. In deze Helling geven we ons daarvan rekenschap. Dit themadeel is niet ontstaan uit belangstelling voor het verleden, maar omdat – zoals Walter Benjamin het uitdrukt – elke generatie de overlevering opnieuw moet veroveren op het conformisme, dat steeds weer op het punt staat haar te overweldigen.

INHOUD

21 sep 2008
De Helling 2008-3
In 1968 was mijn moeder 33 jaar, ze was getrouwd en had drie kinderen waarvan ik de jongste was. Zoals veel andere vrouwen werd ze ontslagen toen ze ging trouwen, om haar werk als onderwijzeres pas tien jaar later...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot het congres op 22 november binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
In de hele Noordwest-hoek van het Europese continent staan progressieve partijen momenteel op een levensbedreigende tweesprong. Zij kunnen verworden tot conservatieve bewegingen die zich vooral bekommeren om het...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Het grootste deel van 1968 was ik 20. Twee jaar eerder was ik als rustig ontkerstende tuinderszoon uit de Beemster vertrokken naar dat magische Amsterdam om er nooit meer weg te gaan.
21 sep 2008
De Helling 2008-3
De strijd voor gelijkwaardigheid is niet enkel en alleen een rassenprobleem, van zwarten tegenover blanken. En in laatste instantie is het niet eens een strijd tussen mensen maar een spanning tussen recht en...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
De terugblikken op 1968 die dit jaar overal verschijnen zijn zelden bedoeld om die periode in de geschiedenis recht te doen. Zij worden vooral gebruikt om positie te kiezen in het debat over de huidige politieke...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
U leest dit blad. Dus ofwel u heeft een actieverleden ofwel u bent goed bevriend met mensen met een actieverleden. Er is zelfs een kans dat u een actietoekomst heeft. Al is die kans wat kleiner, en daarmee ook die...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Wat voorbij is historisch articuleren wil niet zeggen, het herkennen ‘zoals het eigenlijk is geweest’. Het wil zeggen, een herinnering bemachtigen zoals ze op een ogenblik van gevaar opflitst.
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Nicolas Sarkozy heeft zijn rechtse kiezers vorig jaar beloofd dat hij de erfenis van mei 1968 gaat ‘liquideren’. Toch had hij met zijn onconventionele manier van politiek bedrijven en turbulente huwelijksleven...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Zomergast Willem Schinkel wilde graag een fragment zien van mei ‘68 in Parijs. Omdat je je daar als geëngageerd, kritisch socioloog van nu toe dient te verhouden. Maar mei ‘68 indachtig zou je moeten zeggen dat dat...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Moet de burger, al is het voor even en in de geringste mate, zijn geweten overlaten aan de wetgever? Waarom heeft iedereen dan een geweten? Ik vind dat we in de eerste plaats mensen moeten zijn, en pas daarna...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Hoeveel radicalisme kan een land verdragen? In Duitsland zijn de marges tegenwoordig groter dan in Nederland. Dat was ooit anders.
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Antoine Verbij verwijt mij het activisme uit de jaren tachtig niet in haar context te plaatsen. Juist met mijn aftreden hoopte ik voor een genuanceerd debat meer ruimte creëren.
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Burgerlijke ongehoorzaamheid is een specifieke vorm van politiek protest. Het ligt in het midden van een continuüm, dat zich uitstrekt van politieke onenigheid en legale protestvormen aan de ene kant, politiek...
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Verboden helpen niet tegen de uitwassen van de beeldcultuur en de nieuwe media. Beter is het mensen weerbaar en mediawijs te maken.
21 sep 2008
De Helling 2008-3
Niels Spierings reageert op het artikel van Erik van Ree over kinderporno, pedofilie en de tijdgeest in de zomereditie van de Helling

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907