Tijdschrift jrg.20, nr.4, Kunst & politiek

Kunst & politiek

2007
Nr. 
4

Met de nodige regelmaat hebben in de geschiedenis kunstwerken voor politieke ophef gezorgd. De laatste tijd lijken kunstenaars zich weer meer dan voorheen met politieke en maatschappelijke kwesties te bemoeien.

Dat roept veel vragen op: is er een verschil tussen ‘gewone’ kunst en ‘politieke kunst’? Mogen politici en bestuurders zich inhoudelijk met kunst bemoeien of is dat dan censuur? Maar wat is dan precies politiek, wat is kunst en wanneer is kunst politiek? In dit deel van de Helling staan deze vragen centraal. Met overwegingen en praktijkvoorbeelden van politici en kunstenaars uit heden en verleden werpt deze Helling licht op deze kwesties.

INHOUD

21 dec 2007
De Helling 2007-4
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
21 dec 2007
De Helling 2007-4
In het kader van de 'beginseldiscussie' in GroenLinks stelt Huub Dijstelbloem voor te rade te gaan bij de sociaal-politieke beweging van het pragmatisme. Die geeft volgens hem wenken voor een actueel politiek...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
In december wordt veel en liefst lustvol gegeten. Maar na het genieten komt het grote lijnen. Volgens Ilja Fase bevindt onze samenleving zich in een boulimisch continuüm. Weten we hoe we eten, of dienen we al...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij, die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal founding fathers van de partij terug op de...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Het is voor mij een retorische vraag of een kunstenaar zich mag bemoeien met de politiek: het kunstenaarschap staat of valt met de mogelijkheid je overal tegenaan te kunnen bemoeien. Dus ook de politiek.
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Hoe ligt de relatie tussen moderne kunst en sociale verandering en hoe hebben kunstenaars hun talent gebruikt om te reageren op de radicale veranderingen in de samenleving? Daarover gaat de tentoonstelling Vormen...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Bestaat er een GroenLinks-beleid wat betreft kunst en cultuur? Het verkiezingsprogramma spreekt in algemene termen over een open, pluriforme cultuur. GroenLinks wil meer ruimte voor creatievelingen en hun...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
In deze bijdrage blikt Cas Smithuijsen in vogelvlucht terug op de ontwikkeling van de relatie tussen het openbaar bestuur en de cultuur. Ondanks de voortdurende discussies op dit terrein blijkt er sprake te zijn...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Hoezeer kunst altijd verweven is met de politieke context waarin zij ontstaat, is goed af te lezen aan de teksten van de vroegromantische dichter Novalis. De romantiek, bekend als een beweging die vlucht voor de...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Afgelopen maand verscheen een Nederlandse vertaling van werk van de Franse denker Jacques Rancière. Kunst is politiek voor zover ze een eigen ervaring van tijd en ruimte creëert die afwijkt van de gewone orde, zegt...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
21 dec 2007
De Helling 2007-4
“Is dit kunst?” Een wrak van een bomaanslag in Bagdad ligt in de foyer van Gemak, het nieuwe centrum voor kunst en politiek in Den Haag. Het is onderdeel van de tentoonstelling Green Zone / Red Zone, waarmee Gemak...
21 dec 2007
De Helling 2007-4
Op Landgoed De Horst in Driebergen vond op 27 september 2007 de oprichting van het First Art Rescue Team plaats. F*ART is een open internationaal netwerk voor jonge kunstenaars. Het is een virtueel platform om...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907