Tijdschrift jrg.20, nr.2, Groen én links

Groen én links

2007
Nr. 
2

Dat het milieu weer volop op de agenda staat, is inmiddels iedereen opgevallen. De combinatie groen en links is echter lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend als voor de leden van Groenlinks. Op de traditioneel socialistische agenda in Frankrijk was milieu lange tijd geen punt van aandacht en ook in andere linkse bewegingen werden ‘groene’ activisten vaak geassocieerd met wereldvreemde navelstaarders die terug-naar-de-natuur willen.

Inmiddels wordt overal in het linkse spectrum gezocht naar nieuwe verbindingen tussen links en groen en naar een ideologische basis die het thema milieu kan bevrijden uit het technische en specialistische denken waarin het de laatste jaren in terecht is gekomen.

Kunnen vragen rondom milieu en ecologie het beste benaderd worden als sociale vraagstukken, hebben zij vooral te maken met de economische structuur van de samenleving of is het beter milieu noch met rechts noch met links te verbinden, zodat de kans het grootst is dat het op de politieke agenda blijft?

Met een rondje langs Duitsland, Frankrijk en een beweging van Europese coöperaties inventariseert deze Helling enkele mogelijke combinaties van groen en links.

INHOUD

21 jun 2007
De Helling 2007-2
Links is zoekende. Daar is op zichzelf niets nieuws aan, want dat is al het geval sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, of preciezer gezegd: sinds het reëel bestaande socialisme ten onder ging.
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Vorig jaar won het Van Abbemuseum in Eindhoven de Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit. Een half miljoen euro werd uitgereikt door de Mondriaan Stichting. Volgens Charles Esche, de directeur van het museum...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Als ik mijn broer aan de telefoon krijg opent hij het gesprek steevast op een toon die de meeste volwassenen reserveren voor kleine kinderen. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat hij naar Israël emigreerde,...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
In de discussies over de Europese Unie klinkt regelmatig de roep om een gemeenschappelijke Europese identiteit. De emotionele eenheid zou ontbreken in het project Europa. Wanneer Europa geen 'ziel' krijgt, is de...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
21 jun 2007
De Helling 2007-2
De zelfredzame burger is populair. Maar helpt dit beeld inclusief de bijbehorende wetten, regels en houdingen, mensen werkelijk vooruit? Tof Thissen trekt langs overheidsdiensten en observeert, inventariseert en...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Vragen over het milieu hangen altijd samen met sociale vragen – in ecologische problemen draait het in feite om de vrijheid, de toekomst en de ontwikkeling van mensen. Groene partijen zouden dit tot uitgangspunt...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Dankzij de mediacampagne van televisiepresentator Nicolas Hulot kreeg het milieu meer aandacht dan oit tijdens de Franse presidentsverkiezingen. Wat leverde dit op?
21 jun 2007
De Helling 2007-2
In de Europese coöperaties van Longo maï worden milieuvragen ingebed in ideeën over een ecologie die rechtvaardige economische en sociale verhoudingen veronderstelt. De biologische tuinbouw, de energiezuinige...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Heinrich Heine, poëet en romanticus, tijdgenoot en zo nu en dan ook bondgenoot van Karl Marx, zei eens het volgende over de grote queeste die onze geschiedenis is: “De historie is een sfinx, zij zoekt haar afgrond...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Kan de zwarte presidentskandidaat Barack Obama een leider worden zoals Martin Luther King dat was? Peter Matthews houdt het voor mogelijk, maar alleen wanneer Obama meer wil zijn dan een politicus die president wil...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van De Armeense Genocide van Taner Akçam. Hij geldt als een van de weinige Turkse historici die hun nek durven uitsteken ten aanzien van de erkenning van de Armeense...
21 jun 2007
De Helling 2007-2
Het is een opeens een issue geworden waar je niet omheen kunt, vrouwelijke seksualiteit. Minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid hield onlangs een wervingscampagne voor donoren tegen, omdat deze 'te bloot' zou...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907