Tijdschrift jrg.19, nr.2, Conservatisme

Conservatisme

2006
Nr. 
2

In mijn zwakste momenten ben ik behoorlijk conservatief. Als ik voetbalsupporters in oranje leeuwenpakken zie word ik heel treurig over het peil van onze beschaving. Van winkelend publiek op koopzondag, schaamteloos hun privéleven opbiechtende tv-gasten, mobiele bellers, brallende studenten en mensen die zeggen wat ze denken (bijvoorbeeld dat ze racistisch zijn), krijg ik hevige aanvallen van cultuurpessimisme. Maar omdat dit wel heel erg ‘Youp van het Hek’ is, word ik ook weer somber van mezelf. Want het meest pessimistisch word ik van cultuurpessimisten; zozeer dat ik van de weeromstuit een optimist wil zijn.

Ik geloof dat iedereen het liefst optimistisch is, alleen lukt het nu even niet zo goed. Het merkwaardige van deze tijd is het grote verlangen naar een andere, een vroegere tijd. De conservatieven hebben als ijkpunt de jaren vijftig vanwege de vlijt, de orde, het gezag, het gemeenschapsgevoel en voor sommigen de blankheid van Nederland. Links verlangt naar de jaren zestig en zeventig vanwege de vrijheid, de zelfontplooiing, de verdeling van kennis, inkomen en macht. Beide perioden worden lijnrecht tegenover elkaar geplaatst, maar wat ze gemeen hebben, is dat men geloof had in de toekomst, in verandering ten goede, dat men optimistisch was. Een dergelijk vertrouwen ontbreekt nu bijna volledig. Men wil niet vooruit, men wil terug. Maar misschien, hopelijk, wijst het gedeelde verlangen naar tijden van hoop en optimisme er op, dat men niet zozeer terug wil, maar dat men graag wil hopen en geloof in de toekomst wil hebben. Geen conservatief verlangen naar vroeger, maar verlangen naar optimisme.

INHOUD

21 jun 2006
De Helling 2006-2
Gentechnologie knutselt aan het leven van mens, dier en plant. Dat vraagt om een stevige publieke bemoeienis, zegt de invloedrijke wetenschapssociologe Helga Nowotny. Wetenschap en industrie kunnen niet langer de...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
De wedergeboorte van de natuur heeft zijn werk weer gedaan.
21 jun 2006
De Helling 2006-2
De WRR adviseerde onlangs om contacten aan te gaan met het islamitisch activisme. 'Naïef', zo luidde de kritiek. De auteurs lichten toe waarom toenadering zoeken verstandiger is dan uitsluiten.
21 jun 2006
De Helling 2006-2
De felle kritiek op het WRR-advies in gesprek te gaan met de islam is een bewijs van het vijandsdenken over de islam, aldus Joost Janmaat. Hij doet een aantal voorstellen hoe de confrontatiepolitiek doorbroken kan...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Dat het zou uitdraaien op een lofzang op Amsterdam hadden we niet kunnen voorspellen toen we in licht beschonken toestand zaten na te tafelen en bedachten dat iedereen een bevrijdingsverhaal moest vertellen.
21 jun 2006
De Helling 2006-2
"Het consumentisme en kapitalisme ondermijnen de beschaving." Ad Verbrugge, het jonge en aansprekende gezicht van het conservatisme in Nederland, zoekt het antwoord in de opvoeding. "Een jonge ziel snakt naar...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Links gaat, rechts komt. Jos de Beus telt de neuzen van columnisten en intellectuelen en peilt het maatschappelijk-politiek klimaat en stelt de terugkeer vast, na lange afwezigheid, van het conservatisme in...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
De Franse schrijver Houellebecq bekritiseert het moderne bestaan om zijn commercie, individualisme en ontspoorde seksuele moraal. Ondertussen dompelt hij zichzelf en zijn hoofdpersonen er volledig in onder. Een...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
De opkomst van het conservatisme is een hype gebleken: veel columns maar weinig bruikbare ideeën.
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Geen diploma, werkloos en steeds jonger al crimineel. Het conservatieve antwoord op probleemjongeren is: heropvoeden in kampen. Steven van Eijck, regeringscommissaris voor de jeugd, vindt dat onzin. Het antwoord...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Het pessimisme over de toekomst is groot. Politicoloog Frank Furedi duidt dit als het conservatisme van de angst. Deze angst - voor terrorisme, broeikaseffect, immigranten, etc. - wordt gepolitiseerd door rechts én...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Het kabinet-Balkenende doet het precies verkeerd. Het speelde in de magere jaren 2003-2005 voor Zwarte Piet terwijl onze economie cadeaus nodig had, en kiest nu voor de rol van Sinterklaas, terwijl het niet langer...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Sommige mensen lijden aan het leven en willen dood. Parlement en Hoge Raad sloten de weg naar euthanasie af. Tot grote frustratie van betrokkenen. Paulus Lips, huisarts, zet de dilemma's op een rij en presenteert...
21 jun 2006
De Helling 2006-2
Lijden aan het leven raakt aan de vraag naar de zin van het leven. Dat is niet het terrein van de arts maar van predikanten of humanistisch raadslieden. Het probleem wordt wel degelijk onderkend maar er wordt voor...

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907