Tijdschrift jrg.17, nr.1, Welkom in Europa

Welkom in Europa

2004
Nr. 
1

INHOUD

21 mrt 2004
De Helling 2004-1
In 1989 scheurde het IJzeren Gordijn. Toen de Sovjet-Unie de militaire greep waarin ze Oost-Europa hield verslapte, vielen de communistische regimes om als dominostenen. De tv-beelden hiervan zijn iconen geworden:...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
De geschiedschrijver van de Nederlandse arbeidersbeweging Ger Harmsen is nog altijd zeer strijdbaar: "Links moet agressiever zijn". Maar hij ziet ook een fundamenteel probleem: "Het kapitaal is sterker dan linkse...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
De jongens die ik wel vaker trof in het buurthuis zaten zich duidelijk ergens op te verheugen toen ik die avond binnenkwam. Een van hen nam meteen het woord. “Jouw vader is toch bakker, hè Marja?” Inderdaad was...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
In heel Europa ligt de verzorgingsstaat op de pijnbank. De keuze is tussen terugtreden of vernieuwen.
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Maart 2004, Abou Jahjah op bezoek. Hij neemt deel aan een debat in Rotterdam over de doorwerking van het Israëlisch-Palestijnse conflict in Nederland. Vier brede bodyguards houden Zaal de Unie met een ijzeren...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Arbeidsmigranten zijn welkom, maar dan moeten ze wel de schoolbanken in, samen met Nederlandse laagopgeleiden. Het is tijd voor een heuse onderwijsrevolutie.
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
De Nederlandse politiek steekt de kop in het zand. De eenzijdige aandacht voor de nationale gevolgen van migratie ontneemt het zicht op de voordelen van migratie. Ontwikkelingslanden en rijke landen kunnen...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Uit frustratie met de gevestigde kranten en tv-stations heeft de actiewereld zijn eigen medium opgericht: Indymedia.org. ‘Iedereen is zijn eigen journalist’, is de slogan. De relevante vraag van een lezer: “Moet ik...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Het kunstklimaat is verziekt. Het cultuurbeleid is zogenaamd neutraal maar in praktijk erg politiek en de kunst hobbelt daar strategisch dan wel slaafs achteraan. Hoogste tijd voor verandering.
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Onderwijzers, welzijnswerkers en zorgverleners worden al jaren belaagd door efficiency, regelzucht en wantrouwen. Nu klinkt een pleidooi voor eerherstel van deze ‘professionals in dienst van de staat’. Zij zijn de...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Bij alle nadruk op veiligheid dreigt het optreden tegen milieucriminaliteit vergeten te worden. De rechtshandhaving is ontoereikend. Een pleidooi voor een moderne aanpak van milieugevaren.
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Kiezen tussen compacte steden of wonen in het groen, daarover gaat het debat in de ruimtelijke ordening. Uit beide spreekt een afkeer van verstedelijking en een liefde voor groen. Zowel het landschap als de stad...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Het verhaal heeft mythische proporties gekregen: George W. Bush wordt aangestuurd door een klein clubje oorlogzuchtige neoconservatieven, die zich weer laten inspireren door de ideeën van de obscure professor Leo...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
De Europese Unie krijgt er tien landen bij. Met de inwoners van deze landen vormen we één gemeenschap. Wat weten we van hen? De Helling begint een korte serie met kleine portretten van het culturele leven in de...
21 mrt 2004
De Helling 2004-1
Per 1 mei wordt de natuur van de Europese Unie een stuk rijker. Zo krijgen we er met de Karpaten een fantastisch gebergte bij. De centralistische wijze waarop Europa die natuur wil beschermen houdt echter risico’s.

Colofon

De Helling verbindt onderstromen in de samenleving met de politiek. Het tijdschrift zet vragen op de politieke agenda, biedt verdieping bij actuele dilemma's en ontwikkelt nieuwe ideeën voor groene en linkse politiek.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het is een uitgave van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De redactie werkt op basis van een statuut dat haar onafhankelijkheid garandeert.

Redactie

 • Suzanne van den Eynden (hoofdredacteur)
 • Natasja van den Berg
 • Suzanne Kröger
 • Herman Meijer
 • Socrates Schouten
 • Farid Tabarki
 • Rens van Tilburg
 • Alderik Visser
 • Lot van Hooijdonk
 • Lara de Brito
 • Simon Otjes

 

(Basis)ontwerp, art directie en vormgeving: Sanna Terpstra, Twin Media bv.

Druk: Veldhuis Media.

Contact

redactiedehelling@bureaudehelling.nl

Overige correspondentie:
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030-2399907