Het ministelsel maakt furore. Talloze politieke onheilsprofeten hebben het bestaande sociale-zekerheidsstelsel reeds afgeschreven. Privatisering is het nieuwe toverwoord. Alleen de tucht van de markt kan nog redding brengen. "Overheid trek uw handen af van de bovenminimale uitkeringen en beperk u tot het waarborgen van het bestaansminimum!"

Deze bundel prikt mythen over de privatisering door. De belangrijkste sociale risico's lenen zich niet voor een particulieren bijverzekering op grote schaal. Alleen in een publiek stelsel kunnen de inkomensgevolgen van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom op een solidaire wijze verzekerd worden.

Een stevige adder onder het gras is dat ook met het huidige collectieve stelsel heel wat mis is. Het is niet meer bij de tijd. Aan een grondige modernisering van ons verouderde stelsel kan dus niet ontkomen worden. Tegelijk moet aan de fundamentele principes van datzelfde stelsel - solidariteit en inkomenszekerheid - vastgehouden worden.

In Het zekere voor het onzekere zoeken twaalf auteurs naar een balans tussen behoudzucht en vernieuwing. Het resultaat is een serie actuele analyses van de 'bovenbouw' van de sociale zekerheid. Een thema dat de komende jaren voor nog heel wat politieke splijtstof zal zorgen.

Download hier de pdf-versie.

 

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid