Discussies over heroriëntatie en vernieuwing van linkse politiek bieden soms een verwarrend schouwspel. Er is namelijk slechts in beperkte mate sprake van verschillende stellingnames binnen afgebakende terreinen. Ook de terreinen zelf zijn aan het verschuiven. Of anders gezegd: er is weinig tot geen overeenstemming over de maatschappelijke problemen waarop een antwoord moet worden gegeven.

Zelfs over de begrippen die gebruikt worden om deze problemen te definiëren, bestaan meningsverschillen. Dit geldt voor begrippen als solidariteit, utopie en pragmatisme, die in de linkse traditie een vastomlijnde betekenis leken te hebben. Temeer geldt dit echter voor begrippen als individualisering en duurzaamheid, die  (hoewel soms allerminst nieuw) vaak gebruikt worden om de noodzaak van politieke vernieuwing te beargumenteren.

De moeilijkheid of beter gezegd de dubbelzinnigheid van dergelijke begrippen wordt vaak verhuld door het gemak, waarmee politici deze begrippen gebruiken. Deze dubbelzinnigheid vormt immers bij uitstek een basis voor politieke retorica, waarbij de vlag een andere lading verbergt dan op het eerste gezicht het geval schijnt. Er is dus alle reden om dergelijke begrippen en de verschillende benaderingen waarin ze gebruikt worden, ter discussie te stellen.

Tegen deze achtergrond organiseerden de federatie GroenLinks Amsterdam en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks begin dit jaar een driedelige discussiecyclus. In deze discussiecyclus stonden de begrippenparen utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en (markt)economie centraal. Op elke discussiebijeenkomst werden twee inleidingen gevolgd door commentaren van meerdere referenten.

In de inleidingen en discussies werden uiteraard geen kant en klare oplossingen gegeven, maar zij boden wel diverse aanknopingspunten om politieke vraagstukken nauwkeuriger te formuleren. Vandaar dat het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks besloten heeft de inleidingen en de hoofdlijnen van de discussies te publiceren. De redactie van dit verslag was in handen van Kees Neefjes, Maarten van Poelgeest en Martijn van Vliet.

Het Wetenschappelijk Bureau bedankt Jet Bussemaker, Meindert Fennema, Paul Kalma, Tom Pitstra, Sible Schone en Coen Teulings voor hun inleidingen en Ina Brouwer, Ferd Crone, Joep Gilissen, Rik Grashoff, Greetje Lubbi, Mohammed Rabbae, Dick Tommel en Marijke Vos voor hun bijdrage als referenten. Guikje Roethof wordt bedankt voor het voorzitten van 'Het Debat'.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid