Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. De partij die in de 20 jaar dat ze bestaat op nationaal niveau nog niet meeregeerde, blijkt op gemeentelijk niveau een succesvolle bestuurspartij. Niet zonder slag of stoot, want soms vechtend tegen een imago van luchtfietserij en moralisme en zoekend naar de juiste balans tussen idealisme en pragmatisme. Maar ook realistisch en bereid tot compromissen.

Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. Alle GroenLinks-wethouders en raadsleden kregen een enquête voorgelegd en we brachten de de vertegenwoordiging van GroenLinks in gemeenten in kaart.

Terwijl de PvdA al jaren tevergeefs probeert om haar imago van regenteske bestuurderspartij kwijt te raken, ontwikkelt GroenLinks op lokaal niveau stilletjes een eigen bestuursstijl. En terwijl de sociaaldemocraten zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 distantiëren van het pluche, doet GroenLinks het tegenovergestelde. De partij zet tijdens de naderende verkiezingscampagne haar wethouders volop in de schijnwerpers. GroenLinks wil laten zien dat ze capabele, bevlogen en succesvolle bestuurders in huis heeft die ook na 2010 willen blijven besturen. De partij is op lokaal niveau zonder twijfel 'regeringsfähig'.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek GroenLinks regeert:

* 40% Nederlanders onder GroenLinks-bestuur
* GroenLinks-politici en bestuurders voelen zich meest verwant met D66 en PvdA
* Maar ook: haat-liefde verhouding met de PvdA
* CDA populair bij wethouders
* GroenLinks-bestuur: niet zonder kleerscheuren, maar met positief eindsaldo
* GroenLinks-bestuurders: relatief jong en vaak vrouw
* Grote bereidheid tot besturen: ook na 2010, met PvdA en D66

Download hier de publicatie.

 

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid