Op 15 maart 1991 organiseerden de Fractie van de Groenen in het Europees Parlement en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onder de titel 'Groene en linkse politiek in de jaren negentig' een conferentie over de dilemma's en strategieën van groene en linkse partijen in West-Europa.

De inleiders uit Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland zijn allereerst ingegaan op de vraag of het mogelijk een radicaal ecologische politiek te combineren met een politiek gericht op het terugdringen van sociale ongelijkheid. Zowel het oplossen van milieuproblemen als het bestrijden van sociale ongelijkheid vraagt om grote maatschappelijke veranderingen. Het afgelopen decennium is echter duidelijk geworden dat er grenzen zijn aan de sturingsmogelijkheden van de overheid. In dit conferentieverslag zijn aanzetten te vinden voor nieuwe ideeën over de verhouding tussen staat, markt en civiele maatschappij. De inleiders hebben bovendien een begin gemaakt met een herbezinning op strategieën die ingrijpende veranderingen kunnen forceren. In ieder geval is internationale samenwerking tussen groene en linkse partijen en bewegingen van groot belang. Met de zaal is onder meer gediscussieerd over ecologische grenzen die noodzaken tot een economische zelfbeheersing die vooralsnog niet van democratieën te verwachten is. Bovendien zal gezien de huidige scheve verdeling van de welvaart, het rijke Noorden zich extra moeten inspannen om ook haar groter aandeel in de vervuiling van het milieu en het verbruik van energie en grondstoffen te verkleinen.

In de nabeschouwing nemen de organisatoren met hun weergave van de tijdens deze conferentie algemeen gedeelde analyses en opvattingen, een voorschot op de discussie over het GroenLinks-manifest.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid