Een groene doorbraak hoeft niet langer op zich te laten wachten. In deze publicatie staan ideeën en voorstellen genoeg. Laat een beter milieu bij de politiek beginnen.

Van de trendbreuk voor een duurzaam Nederland, die CDA en PvdA in het regeerakkoord van vier jaar geleden hadden beloofd, is niets terecht gekomen. De Nationale Milieubeleidsplannen zijn mooie getuigenissen van welwillende, maar in het kabinet niet gesteunde ministers van Milieu. 'Milieu als maatstaf' luidt de ondertitel van het laatste milieubeleidsplan. Je moet maar durven, na het geschutter rond Zestienhoven, de vijfde baan voor Schiphol en de keuze voor een bovengrondse Betuwelijn. De economie valt terug, de werkloosheid loopt op - en prompt kiest de meerderheid van de Haagse politiek voor economische groei in vervuilende sectoren.

Liever vasthouden aan oude gewoonten dan het oppakken van de uitdaging die duurzaamheid heet. Het wil tot het merendeel van de politici maar niet doordringen dat de droevige situatie van de Nederlandse economie alles te maken heeft met het gebrek aan visie op de toekomst. Alleen een heffing op energie kan arbeid duurzaam goedkoper maken. Alleen groene productie schept duurzame werkgelegenheid. Een voortvarend milieubeleid zal bedrijven tot innovatie prikkelen. Wanneer Nederlandse bedrijven tijdig inspelen op toekomstige internationale milieu-eisen, komen nieuwe markten binnen bereik. Met groene concurrentie kan Nederland zijn internationale concurrentiepositie juist versterken.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid