Dichter bij de burger maakt lokale politici wegwijs in Wmo-land.

Het kabinet-Balkenende II wil dichter bij de burger komen - de kloof tussen politiek en burgers dichten. Actief burgerschap en participatie zijn de sleutelbegrippen. Burgers moeten meedoen, meepraten en meebeslissen. Maar wordt door participatie in de lokale politiek de kloof gedicht? Politici zullen dan meer rekening moeten gaan houden met de verschillende typen burgers en de rollen die deze kunnen spelen. Ook met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil het kabinet dichter bij de burger komen. Oorspronkelijk wilde het kabinet vooral de kostenstijgingen in de zorgsector aanpakken door familie en vrijwilligers meer met zorgtaken te belasten. Maar een stevige lobby van belangengroepen van ouderen en gehandicapten heeft ervoor gezorgd dat het wetsvoorstel ingrijpend is gewijzigd. Als de Eerste Kamer eind 2006 instemt met het voorstel, wordt niet de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt van de Wmo, maar de maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen de taak de Wmo uit te voeren. Zij krijgen veel beleidsvrijheid om voor burgers een samenhangend zorgaanbod te organiseren. Een kans die moet worden benut! Daarom maakt Dichter bij de burger lokale politici wegwijs in Wmo-land.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES