Dichter bij de burger maakt lokale politici wegwijs in Wmo-land.

Het kabinet-Balkenende II wil dichter bij de burger komen - de kloof tussen politiek en burgers dichten. Actief burgerschap en participatie zijn de sleutelbegrippen. Burgers moeten meedoen, meepraten en meebeslissen. Maar wordt door participatie in de lokale politiek de kloof gedicht? Politici zullen dan meer rekening moeten gaan houden met de verschillende typen burgers en de rollen die deze kunnen spelen. Ook met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil het kabinet dichter bij de burger komen. Oorspronkelijk wilde het kabinet vooral de kostenstijgingen in de zorgsector aanpakken door familie en vrijwilligers meer met zorgtaken te belasten. Maar een stevige lobby van belangengroepen van ouderen en gehandicapten heeft ervoor gezorgd dat het wetsvoorstel ingrijpend is gewijzigd. Als de Eerste Kamer eind 2006 instemt met het voorstel, wordt niet de eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt van de Wmo, maar de maatschappelijke participatie. Gemeenten krijgen de taak de Wmo uit te voeren. Zij krijgen veel beleidsvrijheid om voor burgers een samenhangend zorgaanbod te organiseren. Een kans die moet worden benut! Daarom maakt Dichter bij de burger lokale politici wegwijs in Wmo-land.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid