In De grote kloof worden de achtergronden van de politieke verwarring geanalyseerd. Politiek-culturele veranderingen, sociaal-economische verschuivingen, de relatie tussen religie en politiek, de rol van de media, het komt allemaal aan bod in dit boek. Femke Halsema en Tom van der Lee geven in het nawoord een politieke voorzet voor het bereiken van een nieuwe pacificatie.

In tijden van normale politiek zijn de regels duidelijk en gaat het om het maken, uitvoeren en handhaven van wetten. In tijden van verhitte politiek kan het normale debat daarentegen gemakkelijk omslaan in bedreigingen, politiek geweld en opstand.”

De huidige democratische spelregels liggen onder vuur. Volgens de terminologie van de Amerikaanse rechtsfilosoof Bruce Ackerman zijn we beland in een tijdperk van verhitte politiek (
hot politics). Sinds enige jaren wordt er driftig gedebatteerd over onze democratische rechtsstaat, over de organisatie van wetgeving, bestuur en rechtsspraak, ofwel over de regels die bepalen hoe het politieke spel gespeeld moet worden. Maak de vergelijking met de negentiende eeuw: dat was een tijdperk waarin politieke partijen ontstonden, gebaseerd op ideologische of godsdienstige overtuiging. Er was een heftige strijd over de totstandkoming van de grondwet. Tegelijkertijd werden de eerste aanzetten van onze verzorgingsstaat gegeven en werd er een manier gevonden voor het omgaan met spanningen tussen religie en politiek. Met de spelregels en de instituties uit de negentiende eeuw kon de politiek in de twintigste eeuw goed functioneren. Maar sinds de eeuwwisseling lijken de politieke spelregels niet meer te voldoen. Opnieuw bevinden we ons in een tijdperk van verhitte politiek. De Fortuyn-revolte was voor velen een bewijs voor het bestaan van een kloof tussen burgers en politiek.

In
De grote kloof worden de achtergronden van de politieke verwarring geanalyseerd. Politiek-culturele veranderingen, sociaal-economische verschuivingen, de relatie tussen religie en politiek, de rol van de media, het komt allemaal aan bod in dit boek. Femke Halsema en Tom van der Lee geven in het nawoord een politieke voorzet voor het bereiken van een nieuwe pacificatie.

Uitgever:
Boom (Amsterdam)

Auteurs:
Peter Achterberg, Kees Brants, Jan Willem Duyvendak, Ido de Haan, Femke Halsema, Dick Houtman, Sjaak Koenis, Fouad Laroui, Laure Michon, Tom van der Lee, Aysel Sabahoğlu, Bart Snels, Noortje Thijssen, Inez Weski, Marco Wilke en Theo de Wit.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid