GroenLinks is geen zuiver pacifistische partij, nooit geweest ook. Toch heeft steun aan gewapende interventies vaak tot felle discussies geleid. Deze publicatie schetst de ontwikkeling van het vredes- en veiligheidsbeleid van GroenLinks in de periode 1989–2012, aan de hand van partijdiscussies en verkiezings-programma's. 

Tijdens de Koude Oorlog zijn de voorloperpartijen geworteld in de vredesbeweging: ze beschouwen de bewapening en (kern)wapenwedloop tussen Oost en West als dé grootste bedreiging voor de vrede. En dit werkt door in de standpunten van GroenLinks. 

Na het wegvallen van de Oost-West-tegenstelling ontstaat er geen nieuwe wereld waarin conflicten vreedzaam worden opgelost. Integendeel, conflicten binnen staten en massaal geweld tegen burgers worden het hoofdprobleem. En na de aanslagen op de Twin Towers domineert de 'oorlog tegen het terrorisme' de internationale verhoudingen. GroenLinks komt regelmatig voor de vraag te staan: moet er militair worden ingegrepen om burgers te beschermen? En: onder welke voorwaarden kan zo'n humanitaire interventie worden gesteund? 

De scepsis jegens geweld als politiek instrument blijkt in het DNA van de partij te zitten, net als de wens om mensen niet aan hun lot over te laten. Dat moet GroenLinks als waarde blijven koesteren. 

'Burgers beschermen' werd op 11 september 2014 gepresenteerd tijdens een symposium over humanitaire interventie in Instituto Cervantes in Utrecht. Meer informatie over het symposium vindt u via deze link. Download de publicatie hier in pdf-formaat. Een gedrukte versie van de publicatie is hier te koop.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid