Het krachtwijkenbeleid is een van de kroonjuwelen van het kabinet Balkenende IV. Maar wat doet het beleid aan de achtergestelde positie van de bewoners van deze wijken? Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed onderzoek in de Utrechtse krachtwijk Kanaleneiland en publiceerde in 2009 de brochure 'Banen of barbecues? Kanaleneiland als casestudy van het wijkbeleid.'

Het landelijke steden-en wijkbeleid is regelmatig in het nieuws, meestal niet in positieve zin. Berichten over overlast, criminaliteit en verpaupering van buurten domineren het beeld. De Utrechtse wijk Kanaleneiland is een van de 40 krachtwijken, ook wel 'Vogelaarwijken' genoemd.

Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed onderzoek in Kanaleneiland en sprak daar met bewonersorganisaties en woningcorporaties over de plannen voor de wijk.

Wat opvalt is de grote nadruk op het versterken van de sociale cohesie en de wijkgemeenschap, de spreekwoordelijke buurtbarbecues, terwijl in Kanaleneiland al relatief veel bewoners en organisaties actief zijn. Daarnaast zet de gemeente in op de verandering van de bevolkingssamenstelling via herstructurering (meer koop, minder sociale huur), terwijl een gemengde wijk, waar hoge en lage inkomensgroepen door elkaar heen wonen, de individuele achterstandspositie van mensen niet verbetert.

In Banen of barbecues? wordt gepleit voor meer aandacht voor onderwijs en werk. De huidige economische crisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om een sterke arbeidsmarktpositie en goede scholing te hebben. Alleen met een opleiding en een baan krijgen mensen meer kans op een betere toekomst.

Download hier de publicatie.

RECENTE PUBLICATIES
Green Values, Religion and Secularism Conversations with European Politicians and Activists
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their...
● 2015 ● 176 pp ● 14,95 euro
Werken in de 21e eeuw Partijbrede discussie GroenLinks
In het voorjaar van 2015 hield GroenLinks een partijbrede discussie over werk. Deze bundel bevat onder meer discussiestukken en verslagen.
● 2015 ● 110 ● gratis download

ALLE PUBLICATIES

Green Values, Religion and Secularism  Conversations with European Politicians and Activists
Vrede, daar blijf je aan werken  GroenLinks en militaire interventies: partijbrede discussie 2014
De circulaire economie  Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten
Burgers beschermen   GroenLinks van Koude Oorlog naar humanitaire interventie
Achter de coulissen  Gedachten over de multi-etnische samenleving
Het zekere voor het onzekere  De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid
In de voetsporen van de toekomst  Naar een integraal buitenlands beleid
Groen ondernemen  Werken aan milieu-innovatie in bedrijven
Het Debat  Over utopisme en pragmatisme, individualisering en solidariteit en milieu en economie
De bio-based economy  Groene uitdaging voor oude en nieuwe industrie
#Connected  Nederland gezond en bereikbaar
Wie we zijn en wat we willen  Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks
Vrijzinnig paternalisme  Naar een groen en links beschavingsproject
Bakfietsen en Rolluiken  De electorale geografie van Nederland
Banen of barbecues?  Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking  Over de noodzaak van debat en stellen van moeilijke vragen
Wenkende alternatieven  Progressieve visies op een andere globalisering
De tijd vooruit  Modernisering en de politieke positie van GroenLinks
Het basisonderwijs zwartwit bekeken  Naar een lokale aanpak van segregatie
Handelsverdragen versus milieuverdragen  Een progressieve agenda voor duurzame ontwikkeling
In de greep van de angst  Het immigratiedebat na 11 september
Het Pluche  GroenLinks lokaal aan de macht
Recht op bescherming  Naar een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Europa en Nederland
Het zekere voor het onzekere  de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen
Achter de coulissen  gedachten over de multi-etnische samenleving
Het Zweedse model  Sociaal-democratie en arbeidsmarktbeleid