Erica Meijers

27 jun 2017
Toen ik nog hulpeloos op de commode lag te spartelen, hield mijn oudere zus mijn buik vast, zodat ik er niet af zou vallen. Zij was bij mij, voor ik wist dat ik zelf bestond. ‘In den beginne was de relatie’, zo...
26 mei 2017
Tijdens de jaarlijkse Quasimodolezing betoogde Erica Meijers waarom de claim van de christelijke identiteit van Europa (inclusief die van Nederland) moet worden verworpen en vervangen door de oproep tot een humaan...
23 mrt 2017
Wat is de overeenkomst tussen een voorjaarsstorm en onze democratie? Is het de chaos waarbij iedereen over elkaar heenvalt en in elkaar verstrikt raakt, of de keuzemogelijkheid om elkaar overeind te helpen, of...
14 dec 2016
Both left-wing and right-wing parties and movements claim to defend Western Values while demonstrating against Islam or against Islamophobia and Populism. From both sides we hear words like Liberty and Equality....
14 dec 2016
Zowel Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op de Maidan in Kiev als een grote groep politieke leiders tijdens de mars in Parijs na de aanslagen op Charlie Hebdo. Op momenten dat het eigene van de...
13 dec 2016
Edward Snowden schudde de wereld wakker over de risico’s van de inzameling van enorme hoeveelheden persoonlijke data. De cruciale NSA-documenten smokkelde hij in een kubus van Rubik naar buiten. Misschien kwam het...
12 dec 2016
Via sociale media, geldtransacties en openbaar vervoer heeft iedereen te maken met big data. Veel toepassingen zijn handig en fascinerend, maar wekken tegelijk onbehagen:  hoe ver reikt de – grotendeels onzichtbare...
19 nov 2016
How do we bring values into public arenas of debate? A well-known story from my own religious tradition will be my starting point to show how stories are at the origin of my identity and how they influence my...
22 sep 2016
“Papa, vertel nog eens over de oorlog? Vertel nog eens hoe oma op haar fiets zonder banden dagenlang op pad ging om bij boeren haar sieraden te ruilen voor wat bonen en brood? En hoe jij als vijfjarige al rookte om...
15 sep 2016
Beleid ontwikkelen rondom voedsel is lastig. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten, van een andere landbouw tot steun aan burgerinitiatieven. Aanbevelingen geïnspireerd door de artikelen in het Voedselnummer van...
23 aug 2016
De scheiding van kerk en staat moet niet misbruikt worden om pluralisme uit het publieke debat te weren.
23 aug 2016
Aandacht en vertrouwen helpen veel beter om mensen weer op hun voeten te zetten dan controle, wantrouwen of grote overheidsprogramma’s, zo toont Rotterdam Zuid.
5 jul 2016
Ze maken de verhalen zichtbaar die zich achter de morsige gevels verbergen, stichten buurtuniversiteiten, duwen tegen het weerbarstige plafond voor vrouwen en migranten, ontwerpen kringlopen om kwaliteit en geld...
31 mrt 2016
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Desondanks...
31 mrt 2016
Het is alweer ruim een decennium geleden dat politiek denker Jos de Beus sprak over de 'leegte van links' (de Volkskrant 18 juli 2003). De zoektocht naar een nieuw verhaal is sindsdien niet opgehouden. Ook de...
10 mrt 2016
Misschien dat Lucette ter Borg in de NRC van donderdag 3 maart teveel gevangen was door het indrukwekkende en allesbehalve toevallige decor van de kunstmanifestatie HACKING HABITAT om te zien welk verhaal hier...
9 feb 2016
De nieuwe publicatie van bureau de Helling werd gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Linkerwang.
11 jan 2016
De Duitse Groenen stelden in 2013 een ‘religiecommissie’ in, omdat allerlei kwesties op dit terrein al jaren werden uitgesteld. De commissie koos ‘groene’ uitgangspunten voor deze vraagstukken en stelde voor de...
11 jan 2016
In this publication, Green politicians from different European contexts reflect on the way their own religious or secular values influence their political attitude; the role of religion in the public forum;...
5 jan 2016
Vlak na de aanslagen in Parijs werd Almaci overspoeld met haatmail. Toen ze in een openbaar debat opriep tot eenheid noemde een andere deelnemer aan tafel haar een ‘paard van Troje’ omdat ze moslima is.
25 dec 2015
Het hangt samen met haar Amsterdams-katholieke achtergrond dat Europarlementariër voor GroenLinks Judith Sargentini graag voor pragmatische oplossingen kiest. Ze staat bekend als een vrouw met een stevige mening,...
23 dec 2015
In het winternummer van de Helling praten groene politici uit Europa over hun geloof, de politiek en de relatie tussen beide. Zowel de diversiteit binnen de groene partijen als die in de samenleving komt aan de...
10 dec 2015
Eind november organiseerden Nuala Ahern van de Green Irish Foundation en Erica Meijers van Bureau de Helling een workshop over ‘groene waarden en religie’ tijdens de Council van de Europese groene partij in Lyon.
8 dec 2015
Religie blijft een ongemakkelijk thema voor de politiek. Ze is te aanwezig in de samenleving om te kunnen negeren, maar mag tegelijkertijd niet worden vermengd met het bereik van de staat. Zeker bij links bestaat...
29 sep 2015
Onze mobieltjes en andere apparaten worden steeds geavanceerder, mede dankzij metalen waarvan niemand weet dat ze erin zitten, laat staan hoe ze heten. Gaan apparaten kapot of worden ze ingeruild voor een nieuwer...
24 sep 2015
Het nieuwste nummer van de Helling werpt een blik op het tekort aan bepaalde grondstoffen. Welke grondstoffen dreigen niet langer beschikbaar te zijn en wanneer? Waar worden zij voor gebruikt? Hoe zullen we ons...
24 sep 2015
Verhoog de belasting op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verlaag de lasten op arbeid. Zo wil denktank Ex’tax de circulaire economie dichterbij brengen. Lof én kritiek werd zijn deel. Een gesprek met de...
18 sep 2015
Onderstaande aanbevelingen voor politiek, bedrijven en burgers zijn geïnspireerd door de artikelen in het grondstoffennummer van De Helling.
7 sep 2015
Het Europese project kreeg deze zomer een flinke oplazer, aldus de redacteuren van het nieuwe nummer van de Green European Journal, toen de lidstaten van de EU onder de leiding van een onbuigzaam Duitsland,...
29 jun 2015
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
25 jun 2015
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden, zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Bestel dit nummer.
19 jun 2015
Politieke kunst wil de wereld niet alleen verbeelden; zij wil de wereld veranderen. Politieke kunst is daarom de natuurlijke bondgenoot van progressieve politiek. Politieke kunst wil nuttig zijn. Niet door haar...
18 jun 2015
Mensen worden steeds meer beheerst door grote systemen die met behulp van technologie de regie van ons overnemen. Hoe helpt kunst te begrijpen wat er gaande is en hoe we ons kunnen weren? Een gesprek met Ine Gevers...
18 jun 2015
In welke wereld doet de politieke kunstenaar zijn werk? Sociologe Saskia Sassen sprak tijdens de eerste life hack van het kunstproject Hacking Habitat.  Haar thema voor deze avond: onzichtbaarheid. Haar...
31 mrt 2015
In dit nummer staat de vraag centraal hoe links weer aan kracht kan winnen. De Provinciale Statenverkiezingen hebben de urgentie van deze vraag (weer) aangetoond.  Bestel hier uw exemplaar.
26 mrt 2015
Als het oversteken van een kruispunt dat bedekt is met skateboards, wankelend en voorzichtig; zo verbeeldt het kunstenaarsduo Barking Dogs United achterop deze Helling het risico van onzekere tijden. Elk moment kun...
5 mrt 2015
Als de communist Marcus Bakker het woord nam in de Tweede Kamer, ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
3 mrt 2015
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
20 feb 2015
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
7 jan 2015
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
5 jan 2015
Willen linkse partijen uit het electorale en ideologische slop komen, dan moeten ze terug naar hun bronnen. Linkse partijen zullen de huidige economische en politieke orde opnieuw moeten interpreteren, willen ze...
23 dec 2014
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
23 dec 2014
“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een...
11 dec 2014
De Franse econoom Piketty heeft de ongelijkheid weer op de agenda gezet. Wie die ongelijkheid wil interpreteren en de wereld wil veranderen, kan echter beter Marx (her)lezen. Een nieuwe generatie jonge academici...
9 okt 2014
Wat te denken van het debat over de vraag of moslims zich moeten distantiëren van de mensenrechtenschendingen door IS? Acties als #not inmyname roepen sympathie op, maar moslims die dat onzin vinden omdat ze zeggen...
7 okt 2014
In een sentimentele bui, na de nodige biertjes op de vrijwel verlaten redactieburelen van het radioprogramma ‘De Andere Wereld van Zondagmorgen’, wilde de vermoeide chef het de paar redacteuren die hem gezelschap...
7 okt 2014
“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat...
23 jun 2014
De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Het geld flitst alsmaar sneller over de aarde, virtuele contacten worden steeds gemakkelijker gelegd, de beeldwisselingen in de visuele media volgen elkaar op in steeds sneller...
23 jun 2014
Eén voorbeeld volstaat om de maatschappelijke actualiteit van het thema van dit zomernummer te illustreren: de recente staking van de schoonmakers. De enorme werkdruk was een van hun belangrijkste grieven. Maar de...
22 mei 2014
De afgelopen twee dagen plaatste Bureau de Helling twee bijdragen van Erica Meijers over een zoektocht naar de Europese ziel. Vandaag het slot in deze serie, waarin een bijdrage is opgenomen van Christoph Keller....
21 mei 2014
Gisteren plaatsten we hier deel één in de serie van Erica Meijers over de zoektocht van Europese waarden, ‘Vrede. De Europese ziel’. Vandaag deel twee over de rol van grenzen in Europese waarden.
20 mei 2014
Eind april organiseerden platform De Linker Wang, de Europawerkgroep van GroenLinks en Bureau de Helling een conferentie over Europa als waardengemeenschap. Erica Meijers ging daarin op zoek naar de Europese ziel....
2 apr 2014
Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa. Er hing spanning in de lucht, maar toch dachten velen dat militair geweld voorkomen kon worden. De wereld bevond zich immers midden in een periode van...
1 apr 2014
De verhalen over de Grote Oorlog blijven doorgaans binnen een nationaal perspectief. De oorlog van 1914-1918, die een hele Europese generatie uitdunde, verminkte en voor het leven tekende, wordt nauwelijks...
28 mrt 2014
Rechts-populistische partijen hebben het tij mee in Europa. De Gouden Dagenraad in Griekenland, Jobbik in Hongarije en Geert Wilders in Nederland: wat hebben deze partijen eigenlijk gemeenschappelijk? En vormen zij...
24 mrt 2014
Met ‘Nooit meer oorlog’, begon de Europese samenwerking. Voor Veit Bader is dit nauw verbonden met democratisering. Eenvoudig is dat niet. Fragmenten uit een gesprek over de paradoxen van Europa.
24 mrt 2014
Het nationalisme in Europa moet overwonnen worden. Dat kan alleen door meer ruimte te geven aan een democratischer en socialer Europa. Deze stelling onderschrijven alle auteurs van de special Europa 1914-2014:...
22 mrt 2014
‘Eigendom is diefstal’, zei ooit de negentiende eeuwse socialist en anarchist Pierre Joseph Proudhon. Een hardere vloek kan men zich in de vrije markteconomie nauwelijks voorstellen. Zonder eigendomsrechten valt er...
18 mrt 2014
Gerrit Pas (1951) stopt na twintig jaar als raadslid in Huizen. Een volgens hem “sociaal rechtse gemeente” in 't Gooi. In Huizen domineert de VVD en maakt GroenLinks structureel onderdeel uit van de progressieve...
9 jan 2014
De nieuwe Helling gaat over groene economie. Vele vragen en activiteiten rondom duurzaam ondernemen komen aan de orde. Maar ook de tegenkrachten worden benoemd, zoals producenten en profiteurs van fossiele energie...
16 dec 2013
Iemand uit het publiek riep net als vroeger luidkeels ‘Amandla!’ na het zingen van het Nkosi sikelel' iAfrika. En met een paar anderen antwoordde ik als vanzelf: ‘Awethu!’ De macht aan ons, de macht aan het volk....
12 dec 2013
Samen met je minuscule vriendjes moet je het laatste zaadje van de boom waarin jullie wonen zien te redden van boze parasieten die je huis dreigen te vernietigen. In de computergame botanicula van het Tsjechische...
11 okt 2013
Inmiddels wordt er overal in Europa openlijk over gepraat: Duitsland heeft het 'weer' voor het zeggen in Europa. Dat ene woordje 'weer' maakt dit voor velen tot een verontrustend feit. De meeste commentaren hebben...
26 sep 2013
Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk wordt op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het antwoord hierop van links en in het bijzonder van...
26 sep 2013
De nieuwe Helling gaat over werk en sociale (on)zekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen. Wat is het...
26 sep 2013
Er was een tijd in de roemruchte geschiedenis van de linkse beweging, dat woedende arbeiders met hamers en bijlen de machines te lijf gingen die hun het werk (en dus het inkomen) uit handen zouden nemen. Anderen...
23 sep 2013
Nu Merkel de verkiezingen in Duitsland zo glansrijk heeft gewonnen, dreigt één van de hoofdthema's van de oppositie in het water te vallen, namelijk de invoering van een landelijk minimumloon. De groeiende groep...
20 sep 2013
De door Rutte weer opgewarmde term 'participatiesamenleving' is een lege huls. Het kan links of liberaal beleid dekken, maar ook individueel of collectief worden ingevuld. GroenLinks is meestal voor participatie,...
17 jul 2013
Alleen aan de hoogte van haar stem kan ik horen dat ze in paniek is. Ze trekt haar rode jas strakker om zich heen en weigert hem uit te trekken, al zijn we binnen. Het kost me steeds meer moeite contact te maken....
25 jun 2013
Vakantie is opium van het volk. Religie heeft als opium afgedaan. Maar dat geeft niet, want nu is er de vakantie. En het volk, dat zijn we in dit geval allemaal. Vakantie is de kick die ons gaande houdt, de...
24 jun 2013
In een op volle draaiende 24uurseconomie is de behoefte om te ontsnappen uit de dagelijkse routine een ritueel terugkerend fenomeen. We gaan op vakantie, hoe vaker, hoe liever.  Maar onschuldig is het...
19 jun 2013
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de visiebrief van minister Bussemaker over het cultuurbeleid. De harde VVD-toon is verdwenen, de sociaaldemocratische waardering voor kunst lijkt weer terug. Hoe verhouden de...
17 jun 2013
Waar gaat u deze zomer naartoe? Tijdschrift de Helling gaat deze editie over vakantie. In dit nummer worden vragen  verbanden gelegd over de aard van toerisme, maar ook over de gevolgen van vakantie op het milieu...
17 jun 2013
De overheid draaide onlangs de geldkraan dicht van de kleine omroepen, waaronder de IKON, een omroep die de verbinding van de kerk met de wereld uitdroeg. Nu volgt de kerk zelf ook op dit pad: de Protestantse Kerk...
11 jun 2013
Voor Odysseus was het zwerven over de wereld nog een tocht met een doel: thuis komen. Soms was dat een lijdensweg, soms een genotvol verwijlen. Hij hield zijn hoofd erbij en werd tot icoon van de moderne tijd,...
11 jun 2013
En de trein, die dendert voort. Nee, niet de Fyra natuurlijk. Ik bedoel de trein van de vooruitgang. 
3 jun 2013
Weet u al waar u dit jaar naartoe gaat op vakantie? Als u uw leven op orde heeft en niet zoals ik altijd achter alle feiten aanholt, dan heeft u het natuurlijk allang geregeld. Dan heeft u maanden geleden al een...
21 mei 2013
Vakantie verwoest het milieu, de lokale cultuur van het land van bestemming en komt voort uit een overstresste samenleving. Schaf de vakantie af en kies voor een ontspannen samenleving, waar vakantie overbodig...
24 apr 2013
Louis Paul Boons rauwe beschrijvingen van de werkelijkheid leggen de kracht van zijn tederheid juist bloot. Zoals volgens Boon dromen de motor van de wereld zijn, zo is zijn bewogenheid de drijfveer van zijn...
21 mrt 2013
Achter een masker van zotheid spreekt hij de waarheid: de nar. De middeleeuwse nar zag er belachelijk uit en gedroeg zich nog zotter, juist daarom kon hij zeggen wat anderen zich niet konden permitteren. Schrijvers...
21 mrt 2013
Heeft de islamitische wereld behoefte aan narren? Of is het meer een tijd van revolutionairen? De martelaars lijken in elk geval hun tijd te hebben gehad, gezien de gebeurtenissen in Egypte. Een gesprek over...
21 mrt 2013
Als politiek inderdaad de kunst van het mogelijke is, dan staat koorddanser Philippe Petit diametraal tegenover de politiek, want hij bedrijft al jarenlang de kunst van het onmogelijke.
14 mrt 2013
Wat is de relatie van christenen tot de politiek? Nu de vrijheid van godsdienst weer zo vaak onderwerp is van politieke controverses, is die vraag opnieuw urgent. Bijbelse lessen over almacht, rechtvaardigheid en...
31 jan 2013
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
30 jan 2013
'Eigen verantwoordelijkheid' is in de mode, bij politici van vrijwel alle partijen, bij voorstanders van burgerparticipatie en activisten van onderop. Het wekt vooral positieve associaties met vrijheid en...
30 jan 2013
In het najaar van 1987, ruim vijfentwintig jaar geleden, verscheen het eerste nummer van de Helling. Drie jaar voordat GroenLinks werd opgericht fuseerden de bladen van de wetenschappelijke bureaus van CPN, PPR en...
14 nov 2012
Programma van de live editie van de Helling over Eigen Verantwoordelijkheid op zaterdag 9 februari 2013.
26 sep 2012
Het CDA heeft in de afgelopen jaren haar zetelaantallen zien dalen. De christen-democratie is ten einde, lijkt het. Of was ze dat al?
20 sep 2012
Advocaten zijn gewiekste figuren die in toom gehouden moeten worden, rechters zijn 'wereldvreemd' of juist een politieke stoorzender, en officieren van justitie zijn geen magistraten meer maar crimefighters. De...
20 sep 2012
‘Hoe werd u als kind gestraft?’ In de tijd ik bij de radio werkte was dit een favoriete vraag van de redactie. Liefst hadden we hem aan iedere gast voorgelegd. We probeerden hem ook wel uit op kelners in de...
20 sep 2012
Berbel de Vos (1977) werd op 26 augustus 2012 tot rechter benoemd. Haar werkterrein is het bestuursrecht.
19 jul 2012
Twee jaar geleden, in april 2010, kwam in Hongarije een nationalistische rechtse regering aan de macht. Over twee jaar zijn er opnieuw parlementsverkiezingen. Hoe hangt de politieke vlag er halverwege de rit bij?...
18 jul 2012
Erica Meijers sprak op het Vreemdlandfestival in Amsterdam over vluchtelingen.
27 jun 2012
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON-radio.
25 jun 2012
Europa is tegenwoordig synoniem met crisis, maar Europa is veel meer. In dit nummer proberen we de kloof te dichten die gaapt tussen het politiek-economische Europa en de culturele identeit(en) van het continent....
22 jun 2012
De jonge maagd Europa die zich liet verleiden door een bronstige god is een breekbare dame geworden. Krijgt zij nog enig respect of is het binnenkort met haar levenskracht gedaan? In deze Helling kijken Europeanen...
18 jun 2012
Wat is er beter in tijden van crisis dan een goed verhaal? Even wegvluchten in een andere wereld van ver weg of lang geleden, waar je als het meezit zelfs nog nieuwe moed en inspiratie opdoet? Ik herlas twee boeken...
18 jun 2012
De column van Erica Meijers bij De Andere Wereld, gisteren op IKON radio.
12 jun 2012
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 10 juni 2012.  
4 jun 2012
Erica Meijers' column in De Andere Wereld, IKON radio, 3 mei 2012.
22 mei 2012
Onze samenleving kan niet zonder verbeeldingskracht, vooral niet in tijden van crisis. Kunstenaars tonen ons nieuwe werelden als we dat het meest nodig hebben en verdienen daarom onze steun. Subsidies zijn daarbij...
5 mei 2012
De tegenstanders van een bezoek aan de Duitse graven op 4 mei hebben gelijk: het geeft geen pas te suggereren dat daders en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog één pot nat zijn, zoals Herman Pley in de Trouw...
22 apr 2012
Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten....
5 apr 2012
Op welk moment voelde jij je Europeaan? In het zomernummer van de Helling verzamelen we verhalen over de ziel van Europa, of het ontbreken daarvan. Discussieer nu alvast mee over de ziel van Europa.
2 apr 2012
De financiële en economische crises stimuleren het denken over alternatieven voor het neoliberalisme en de politieke crisis roept vragen op over de relatie tussen overheid en burgers. Er wordt weer gepleit voor...
2 apr 2012
Afgelopen zaterdag 31 maart was er op het Vreemdlandfestival gelegenheid op politieke en culturele wijze kennis te maken met de wereld van vluchtelingen. Onderstaande column, op het festival uitgesproken, betoogt...
22 mrt 2012
Biotechnologie speelt een centrale rol in het privatiseren van wat ooit gemeenschapsgoed was, in elk geval van boeren: gewassen en zaaigoed. Er zijn activisten die alle biotechnologie verwerpen, maar terugdraaien...
19 mrt 2012
“Ik geloof dat ik toch liever gewoon liberaal blijf”, fluistert de Belgische journalist tegen me. Hij zit naast me tijdens het ochtendprogramma van een congres over de commons, georganiseerd door de Belgische...
29 feb 2012
The European Project lacks any significant ingredient of emotional bonding. In the absence of a 'European soul', the existing rational, bureaucratic structure is doomed to remain a distant presence for the citizens...
9 feb 2012
‘Muslims subject themselves’, ‘Christians cling to dogmas’, ‘Europeans are civilized’, ‘women like men who are wealthy and strong’ and ‘black people have good sense of rhythm’. Images about ‘others’, people of...
24 jan 2012
In de Trouw debatteerden afgelopen maand Trouw-columnist Sylvain Ephimenco en De Helling-hoofdredacteur Erica Meijers over de lelijke kant van religie.
9 jan 2012
De politiemissie in Kunduz en de interventie in Libië hebben het debat over interventie in GroenLinks weer doen oplaaien. Wie de nieuwe Helling leest komt goed beslagen ten ijs. Invalshoek is het VNconcept...
24 dec 2011
Als kind uit een links nest droomde ik er vroeger van naar Latijns-Amerika te gaan en ‘il pueblo’ te helpen bij de strijd tegen tirannen als Somoza, Baby Doc en Duarte. Later las ik met rooie oortjes verhalen over...
24 dec 2011
Voor Mariko Peters was de grote betrokkenheid van GroenLinks bij internationale kwesties reden om lid te worden van de partij. Maar die liefde van de partij voor internationale politiek zorgt er ook voor de...
14 dec 2011
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
20 nov 2011
Moslims onderwerpen zich, christenen klampen zich vast aan dogma's, Europeanen zijn beschaafd, vrouwen houden van macho's met geld en zwarten zijn muzikaal en seksbelust. Beeldvorming over 'anderen', mensen van een...
14 nov 2011
All over Europe, Green and left-wing political parties are confronted with rising political movements that claim to speak in the name of 'the people'. These movements pit themselves against mainstream politics,...
24 sep 2011
Overal in Europa worden linkse partijen geconfronteerd met de opkomst van politieke partijen die beweren ‘namens het volk’ te spreken. Door grenzen te sluiten en minderheden aan te vallen willen ze de identiteit...
21 sep 2011
Deze Helling gaat over framing: het activeren van een bepaald waardenstelsel door middel van een raak beeld of scherpe uitdrukking.
21 sep 2011
Wanneer je Haagse politieke bedrijf langs de meetlat van George Lakoff legt, blijkt al gauw dat de praktijk een stuk weerbarstiger is dan de theorie. Een gesprek over GroenLinkse waarden, het gevoel erbij en de...
4 jul 2011
De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels stelde voor de politiek meer invloed te geven op de kunsten. De afstand tussen politiek en kunst is een reëel probleem, maar de oplossing van Gehrels werkt averrechts. Vijf...
21 jun 2011
“Ik kan een somber verhaal houden over de onzekerheid die ik heb als zelfstandige, maar ook een vrolijk over de vrijheid die het me geeft”, aldus fotograaf Peter Valckx bij zijn zelfportret in dit nummer.
21 jun 2011
In de discussie over de tweedeling op de arbeidsmarkt krijgt de vakbeweging vaak het verwijt alleen op te komen voor werknemers met een cao en de belangen van zzp’ers te negeren. Linde Gonggrijp zet zich als...
21 dec 2010
De winter is vroeg ingevallen dit jaar. Het is koud in Nederland. Een onbarmhartig snijdende wind waait door het land. Linkse samenwerking is dus hard nodig om de kou te verdrijven.
21 dec 2010
Is geloof een belemmering bij de ontplooiing van individuen? Welke relatie moet er zijn tussen de overheid en de godsdiensten?  Op 9 oktober 2010. organiseerden het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, het platform...
21 sep 2010
Hoeveel vrijheid heb ‘ik’ om te leven zoals ik wil? Hoe leven ‘wij’ met elkaar samen als iedereen een ander leven voor het beste houdt? Wat willen ‘zij’ die anders zijn dan ‘wij’ en wie ben ‘jij’ eigenlijk, dat ‘ik...
21 sep 2010
Er is geen kloof tussen burgers en politiek, maar wel een tussen burgers. Hoogopgeleide burgers hebben veel vertrouwen in de politiek, lager opgeleiden hebben geen vertrouwen en dat is begrijpelijk, omdat ze niet...
21 jun 2010
Op het laatste GroenLinks congres op 18 april dienden drie oud-redacteuren en één redacteur van de Helling een motie in waarin het partijbestuur gevraagd werd De Helling in zijn huidige, papieren vorm, te behouden...
21 jun 2010
Krimp is een zegen, want het doorbreekt het vooruitgangsdenken in het bestuur. Linkse politici zouden veel meer moeten nadenken over een nieuwe bestuursfilosofie. Paul Kuypers pleit voor meer passiviteit.
21 sep 2009
Het vraagstuk van de samenhang tussen vorm en inhoud is klassiek, maar bij het maken van iedere Helling dringt het zich weer opnieuw aan ons op. Elke keer proberen wij een eenheid tussen beide te vinden, die altijd...
21 sep 2009
De Nederlandse regering heeft prachtige voornemens over duurzame energie, maar we liggen ver achter op andere landen. En dat terwijl ons land volgens hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga vele mogelijkheden...
21 jun 2009
De inrichting van de openbare ruimte is jarenlang geen issue geweest in politiek Den Haag. Na zeven jaar stilte heeft de VROM-raad bij wijze van wake-up call op 5 juni een rapport aangeboden aan Jacqueline Cramer,...
21 jun 2009
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
21 mrt 2009
Op veel zaterdagmiddagen in de jaren zeventig hing in onze garage de zoete, weeë geur van rietsuiker. Mijn ouders laadden met anderen van de plaatselijke wereldwinkel de balen uit en wij kinderen moesten vervolgens...
21 mrt 2009
De discussie over de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld en de betrokkenheid van Nederland bij de ontwikkeling van andere landen is zo’n zestig jaar oud. Na de Tweede Wereldoorlog brokkelde het koloniale...
21 dec 2008
Vanaf het moment dat mensen hun handen vrij hadden hebben zij ze gebruikt om dingen te maken. Kunst, handwerk, religie en de allermodernste technologische vernieuwingen komen uit dezelfde drang voort: meer grip...
21 dec 2008
Notities over de verhouding tussen mens en techniek aan de hand van de Griekse held Odysseus.
21 dec 2008
Afgelopen maand verscheen Femke Halsema’s pleidooi voor een nieuwe houding ten opzichte van het allesoverheersende consumentisme in onze samenleving onder de titel: Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en...
21 dec 2008
In Geluk! bindt Femke Halsema de strijd aan met modern conservatisme en een politiek van wantrouwen. Haar boek is een warm pleidooi voor eerherstel van het individualisme en een felle kritiek op het consumentisme...
21 sep 2008
In 1968 was mijn moeder 33 jaar, ze was getrouwd en had drie kinderen waarvan ik de jongste was. Zoals veel andere vrouwen werd ze ontslagen toen ze ging trouwen, om haar werk als onderwijzeres pas tien jaar later...
21 sep 2008
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot het congres op 22 november binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
21 sep 2008
Regisseur Floris van Delft (1976) maakte een theaterproductie over democratie, waarin de generatie van 1968 en de generatie van nu met elkaar de staat van de democratie in Nederland doorlichten. Het is deel een van...
21 jun 2008
Eind mei kwam GroenLinks bijeen om zich te bezinnen op de toekomst van de partij. Eén van de gasten was Paul Schnabel, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij zag geen oplossing voor de steeds...
21 jun 2008
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
21 mrt 2008
De weg van de mens begint met de verdrijving uit het paradijs. Hoeveel religieuze en politieke fantasieën er ook bestaan over heil en verlossing, over de hemel op aarde die aanbreekt wanneer de rode dageraad gloort...
21 mrt 2008
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal Founding Fathers van de partij terug op de...
21 dec 2007
Midden november kwamen er van allerlei kanten deadlines op me af. Ik besloot naar Eindhoven te gaan om de tentoonstelling over politiek en kunst in het Van Abbemuseum te bezoeken, waarvan deze Helling het één en...
21 dec 2007
Als bijdrage aan de discussie over de uitgangspunten van de partij, die tot de herfst van 2008 binnen GroenLinks wordt gevoerd, blikt De Helling met een aantal founding fathers van de partij terug op de...
21 dec 2007
Bestaat er een GroenLinks-beleid wat betreft kunst en cultuur? Het verkiezingsprogramma spreekt in algemene termen over een open, pluriforme cultuur. GroenLinks wil meer ruimte voor creatievelingen en hun...
21 dec 2007
Hoezeer kunst altijd verweven is met de politieke context waarin zij ontstaat, is goed af te lezen aan de teksten van de vroegromantische dichter Novalis. De romantiek, bekend als een beweging die vlucht voor de...
21 sep 2007
Gelukkig hij, die ver van de mensen woon, dichtte de Romeinse dichter Horatius 30 jaar voor Christus. Iedereen die ooit latijn leerde kent dit beroemde lofdicht op het boerenleven, waarin hij een idyllisch...
21 sep 2007
De huidige land- en tuinbouw is in verregaande mate geïndustrialiseerd: de invoering van machines en technologie hebben het boerenbedrijf diepgaand veranderd. Een gesprek met de techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek...
21 sep 2007
Hoe kan het dat in het welvarende Europa arme landarbeiders in regelrechte sloppen wonen? Heeft dat iets te maken met het landbouwbeleid van de Europese Unie? En zo ja, wat kan de EU daar dan aan doen? Die vragen...
21 jun 2007
Links is zoekende. Daar is op zichzelf niets nieuws aan, want dat is al het geval sinds de val van de Berlijnse muur in 1989, of preciezer gezegd: sinds het reëel bestaande socialisme ten onder ging.
21 jun 2007
In de discussies over de Europese Unie klinkt regelmatig de roep om een gemeenschappelijke Europese identiteit. De emotionele eenheid zou ontbreken in het project Europa. Wanneer Europa geen 'ziel' krijgt, is de...