Jelle van der Meer

21 sep 2009
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
21 dec 2007
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
21 mrt 2003
Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die...