Richard Wouters
Projectleider

Richard Wouters (1966) weet veel van Europese politiek. Als adviseur van de Europarlementariërs van GroenLinks schreef hij mee aan talrijke publicaties, zoals Macht pakken met Europa, en aan verkiezingsprogramma's.

Richard is mede-oprichter van de Europawerkgroep van GroenLinks. Hij neemt regelmatig deel aan werkgroepen die standpunten voorbereiden voor de
Europese Groene Partij.

Bij Bureau de Helling houdt Richard zich bezig met de circulaire economie, de energietransitie en technologie.

E-mail:

rwouters (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Anne de Boer
Programmamanager

Anne de Boer (1955) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de internationale projecten van stichting Bureau de Helling Democracy Development Abroad. Democratie, dialoog en duurzaamheid staan centraal in deze activiteiten in buurlanden van de EU. Met organisaties, bewegingen en partijen die zich verbonden weten met het groen gedachtegoed wordt samengewerkt om maatschappelijke dialoog te versterken over ecologische en sociale thematiek te versterken.

De Boer studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was werkzaam bij migranten(ondersteunings)organisaties en de Europese Groenen. Hij leidde eerder de met GroenLinks verbonden Stichitng Duurzame Solidariteit (in 2008 gefuseerd met het Wetenschappelijk Bureau). De Boer vervulde verscheidene functies in de groene beweging op Europees niveau, coördinator Green East-West Dialogue, was mede-oprichter van de Europese Federatie van Groene Partijen (1994) en bestuurslid van de Green European Foundation (2005 - 2015).

Sinds 2014 is De Boer voorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Bilt waar hij vanaf 2006 tot 2015 lid was de GroenLinks&PvdA combinatielijst.

E-mail:

adeboer (apenstaartje) groenlinks.nl

Lisanne Boersma
Projectmedewerker

Lisanne Boersma (1988) werkt sinds oktober 2017 bij Bureau de Helling Democracy Development Abroad, als projectmedewerker voor het Shiraka programma, het zuidelijke partnerschap. Ze is betrokken bij democratische ontwikkeling, dialoog en de opbouw van netwerken en samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor democratie, duurzaamheid en stabiliteit.
Ze voltooide de master 'religie in hedendaagse samenleving' met een focus op islamstudies. Ze is actief geweest bij diverse vredes-en mensenrechtenorganisaties, met name gericht op het Midden-Oosten. 

E-mail:

lboersma (apenstaartje) groenlinks.nl

Suzanne van den Eynden
Hoofdredacteur

Suzanne van den Eynden (1978) is hoofdredacteur van tijdschrift de Helling. Ze studeerde journalistiek aan de Fontys Hogeschool Tilburg, wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en werkte als journalist bij zowel dag-, maand- als weekbladen. Van 2011 tot eind 2017 was zij persvoorlichter/communicatieadviseur bij vredesorganisatie PAX. Ook publiceerde Suzanne meerdere opiniërende artikelen in NRC, de Volkskrant en Trouw.

E-mail:

svdeynden (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Liesbeth Beneder
Vrijwilliger

Liesbeth Beneder (1984) studeerde wetenschapsfilosofie en Science and Technology Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In Parijs volgde zij aan Sciences Po onder meer les bij wetenschapsfilosoof Bruno Latour. Zij werkte als docent en onderzoeker medische ethiek aan de Universiteit Utrecht en is nu adviseur duurzame en slimme mobiliteit bij Twynstra Gudde. Daarnaast houdt zij zich bij Bureau de Helling bezig met technologie en groene grondstoffenpolitiek.

E-mail:

lbeneder (apenstaartje) groenlinks.nl

Dirk van Hoorn
Vrijwilliger

Dirk van Hoorn (1993) studeert Economie en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij is als vrijwilliger verbonden aan Bureau de Helling.

E-mail:

dvhoorn (apenstaartje) groenlinks.nl

Hans Rodenburg
Projectleider

Hans Rodenburg (1991) is historicus. Als projectleider bij Bureau de Helling houdt hij zich vooral bezig met sociaaleconomische thema's. Daarnaast werkt hij als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen.

E-mail:

hrodenburg (apenstaartje) groenlinks.nl

Wouter Witteveen
Secretarieel ondersteuner

Wouter is tevens lid van Provinciale Staten in Gelderland voor GroenLinks.

E-mail:

wwitteveen (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Robbert Bodegraven
Directeur

Robbert Bodegraven (1963) is directeur van Bureau de Helling. Hij werkte hiervoor als sociaal ondernemer en in diverse directeursfuncties bij non-profit organisaties zoals War Child en Oxfam Novib. Robbert werd opgeleid als letterkundige en journalist bij de Universiteit Utrecht. Later voltooide hij een studie communicatie aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitdragen van standpunten over maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid en (on)gelijkheid. 

E-mail:

rbodegraven (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter:
Mirjam Tiems
Programmasecretaris

Mirjam Tiems (1986) is als programmasecretaris van Bureau de Helling Democracy Development Abroad verantwoordelijk voor de secretariële, financiële en programmatische ontwikkeling van de stichting. Ze is geen vreemde van GroenLinks. Voordat ze bij Bureau de Helling aan de slag ging liep ze al enige tijd rond op het landelijk bureau, eerst als portier en later bij de afdelingen financiën en administratie.

Tiems studeerde Theater-, film- & televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daar behaalde ze ook cum laude de master Media en Performance Studies. Tijdens haar studie werkte ze aan de universiteit als onderwijsassistent. Daarna was ze als ZZP’er actief op twee terreinen.  Ze leverde administratieve en financiële dienstverlening aan culturele ondernemers én verrichte wetenschappelijk en journalistiek onderzoek naar maatschappelijke zaken zoals het vluchtelingenprobleem en minderhedenkwesties. Bij Bureau de Helling DDA verenigt ze beide vaardigheden.

E-mail:

mtiems (apenstaartje) groenlinks.nl

Simon Otjes
Senior wetenschappelijk medewerker

Simon Otjes (1984) is senior wetenschappelijk medewerker van Bureau de Helling. Daarnaast werkt hij bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde politicologie en filosofie van de sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar ook in de politicologie. Hij heeft gepubliceerd over o.a. radicaal-rechts populisme, kiesgedrag en sociaaleconomische politiek.

E-mail:

programmacommissie (apenstaartje) groenlinks.nl

Twitter: