Het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks

Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en is onderdeel van Bureau de Helling. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat.

[Bestuur Hellingproef 2018]

V.l.n.r.: Lieke Brouwer, Evelyne van der Neut, Jelko Dijkman, Laura Vermeulen en Annemarie Rullens. Niet op de foto: Elisabeth IJmker.

Politiek is tegenwoordig vaak een vluchtige, weinig inhoudelijke aangelegenheid. Een uitzondering daargelaten, wordt de Tweede Kamer bevolkt door oudere mensen die een voorspelbare act opvoeren. Tegelijkertijd zijn er in Nederland veel jonge mensen met kennis en doorvoelde idealen. Het is van belang dat deze jongeren hun interesse in het maatschappelijke niet verliezen omdat politiek te ver van hen weg staat. Idealiter schudden jongeren de politiek op met hun creatieve en innovatieve ideeën.

Wat is Hellingproef?

Hellingproef biedt jongeren een plek voor politieke ontplooiing. Wij brengen wetenschap, politiek en branie samen en willen een kweekvijver zijn voor jonge mensen die een groener en linkser landen willen. Als inhoudelijk debatplatform geeft Hellingproef jongeren de ruimte voor het bedenken van creatieve en originele oplossingen voor politieke vraagstukken. Dit doen we in samenwerking met wetenschappers en organisaties zoals de Helling (waarvan we de jongerentak zijn), DWARS, en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. Als er een gedeelde basis van groene en linkse waarden is, staan we altijd open voor samenwerking.

Wat doet Hellingproef?

Hellingproef organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Denk aan politiek diners, masterclasses, paneldiscussies en symposia. Daarnaast biedt Hellingproef een netwerk aan studenten en starters die geïnteresseerd zijn in groene en linkse politiek. Leden van Hellingproef gaan met wetenschappers en experts met verschillende achtergronden in debat om samen een frisse blik te werpen op groene en linkse politiek. Onze evenementen zijn er om jonge mensen te inspireren, maar ook om hen een podium te geven om hun ideeën verder vorm te geven. Waar het kan, bundelen we de krachten met bureau De Helling, DWARS en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de mailinglist via deze link

Volg ons ook op Twitter en Facebook.

Vacatures

Bekijk de actuele vacatures voor het bestuur van Hellingproef.. 

Meest recente nieuwsbrief

Lees de meest recente nieuwsbrief via deze link.

Verslagen

Verslagen van onze activiteiten vind je via deze link.  

Overzicht activiteiten 2018 

- 24 januari: politiek diner met Kees Vendrik
- 29 maart: (A)sociale huur: ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan
- 21 april: masterclass Groen verdeelt: burgers i.s.m. Jong WBS 
- 19 mei: masterclass Groen verdeelt: bedrijven i.s.m. Jong WBS 
- 2 juni: masterclass Groen verdeelt: landen i.s.m. Jong WBS 
29 juni: zomerborrel 
- 15 september: Next Tech - symposium over technologie en blinde vlekken (met JongWBS en Route'66)
- 28 november: Sociale mobiliteit in het onderwijs

Actuele informatie over de bijeenkomsten van Bureau de Helling en Hellingproef vind je via deze link.

Het bestuur van Hellingproef

Het bestuur van Hellingproef bestaat uit Laura Vermeulen (voorzitter), Evelyne van der Neut (secretaris), Jelko Dijkman (penningmeester), Lieke Brouwer, Elisabeth IJmker en Annemarie Rullens.