Wijnand Duyvendak

5 mei 2014
Vier jaar lang beet Jan Paul van Soest zich in z’n vrije tijd vast in de klimaatsceptici. Een “pr-prestatie van formaat” noemt hij hun succes in De Twijfelbrigade. Hij las voor z’n onderzoek alles wat hij kon...
12 dec 2012
'Dit pamflet kent slechts één ambitie: het politiek-inhoudelijke debat binnen GroenLinks te voeden, opdat de partij er zo snel mogelijk weer klaar voor is om er flink tegenaan te gaan.' Hier een ingekorte versie ...
6 dec 2012
De missie van GroenLinks is uniek en broodnodig. Er is geen enkele reden om aan het bestaansrecht van de partij te twijfelen. Enquêtes tonen wel aan dat steeds meer mensen niet precies weten waar de partij voor...
6 dec 2012
De missie van GroenLinks is uniek en broodnodig. Er is geen enkele reden om aan het bestaansrecht van de partij te twijfelen. Enquêtes tonen wel aan dat steeds meer mensen niet precies weten waar de partij voor...
14 sep 2012
De kiezer heeft GroenLinks hard bestraft. Volgens Wijnand Duyvendak is de opdracht duidelijk: breng de partij op de orde en kies ondubbelzinnig voor een groene identiteit.  
21 jun 2012
Terwijl de steun voor het idee van duurzaamheid sterk groeit, stijgt de uitstoot van broeikasgassen net zo snel, stelt oud-Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak. Hij bepleit politieke interventie, omdat het niet anders...
7 jun 2012
GroenLinks had zijn zaakjes op het groene terrein altijd al goed op orde. Maar in profilering en personeel kreeg het onderwerp lang niet altijd de benodigde aandacht. In het partijprogramma van 2010 was milieu een...
11 apr 2012
Het GroenLinks Magazine dat vorige week in de bus viel, was helemaal groen gekleurd. Het magazine schrijft: 'De boodschap klinkt van alle kanten: GroenLinks moet de eerste helft van haar naam eer aan doen.'
13 feb 2012
Het is een rotprobleem, de opwarming van de aarde: het is ongrijpbaar, en mondiaal van aard. De aanpak ervan vraagt een zeer lange adem en eenvoudige oplossingen zijn niet voor handen. Het is daarom niet...
1 feb 2012
'Nooit meer Eurocrisis? Groene partijen hebben de oplossing: de Green New Deal.' stelt GroenLinks. Het is een ambitieuze claim. Is de Green New Deal inderdaad de oplossing?
12 dec 2011
We moeten iets aan klimaatverandering doen. De tijd dringt. De politiek faalt in Durban, wetenschap kan de rol niet op zich nemen. Wijnand Duyvendak zoekt de oplossing in een klimaatbeweging.
9 dec 2011
De bestrijding van de klimaatcrisis zit in een impasse. Wijnand Duyvendak leert van het verleden. 'We hebben in Nederland nu een politieke katalysator nodig'.
23 nov 2011
Twee jaar geleden gonsde het van de activiteiten. De klimaattop in Kopenhagen was in aantocht en de symposia, acties, rapporten, ingezonden stukken struikelden over elkaar. Er vertrok zelf een speciale trein met...
21 sep 2009
Als ‘Kopenhagen’ mislukt zal overal weer het commentaar klinken dat er een gebrek is aan politieke wil. Maar het ligt ingewikkelder. De klimaatcrisis wordt pas opgelost wanneer de communicatie tussen wetenschappers...
21 sep 2008
Antoine Verbij verwijt mij het activisme uit de jaren tachtig niet in haar context te plaatsen. Juist met mijn aftreden hoopte ik voor een genuanceerd debat meer ruimte creëren.
21 sep 2007
Groen heeft eindelijk de wind mee. Dat werpt de vraag op: hoe moet groene oppositie eruitzien ten tijde van Balkenende 4, in en buiten het parlement. Wat is de inzet en wat zijn de lastige dilemma's? En wie zijn...
Wijnand Duyvendak
Klimaatambassadeur, campagneleider en voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks.
Twitter: