Sonja Muusses

8 dec 2018
Ook al is circulair bouwen nog relatief nieuw, gemeenten hebben nu al verschillende instrumenten in handen waarmee zij grote stappen kunnen zetten. Voorbeelden uit grotere gemeenten kunnen inspiratie bieden aan...
Sonja Muusses
Student. Bestuurslid GroenLinks Amsterdam-Centrum.
Twitter:

Sonja Muusses studeert European policy en Archaeology, Landscape and Heritage. Binnen GroenLinks is zij actief als bestuurslid van de afdeling Amsterdam-Centrum, als steunfractielid in Amsterdam-Centrum en als lid van de Europawerkgroep.
[Foto door Marius van Leeuwen.]