Renée Verberne

4 okt 2016
Op welke vragen stuit je als je eerlijk en gezond wilt eten? Filosofe Renée Verberne ging op zoek en ontdekte steeds meer dilemma's: gaat dier- en milieuvriendelijk wel altijd samen? Maakt precisielandbouw...
4 jul 2016
“Rotterdam, mijn stad Rotterdam, ik hou van jou Rotterdam, ik deel mijn leven met jou”
29 mrt 2016
Na zestig jaar vrede in Europa en de geleidelijke afname van de onderlinge grenzen, is er nu sprake van een hevige terugslag.  Grenzen keren terug, zowel letterlijk als ook in de hoofden van de Europeanen. Grenzen...
Renée Verberne
Kunstenaar en student filosofie.

Renée Verberne (1988) studeert Filosofie, waarbij ze het masterprogramma Philosophy & Science volgt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2013 studeerde ze af aan de kunstacademie te ’s-Hertogenbosch in de richting Autonome Beeldende Kunst. Renée droeg als stagiair met name bij aan het zomernummer van De Helling in 2016 over Rotterdam Zuid.
In haar masteronderzoek focust ze op de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke conditie als fundamenteel technisch wezen, en de betekenis hiervan voor de verhoudingen tussen mens, techniek, samenleving en milieu.