Peter Boelhouwer

19 apr 2018
De situatie op de woningmarkt wordt steeds nijpender: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt moeilijker, de segregatie in wijken neemt snel toe. En de overheid reageert met een laissez-faire beleid, stelt prof...
Peter Boelhouwer
Hoogleraar Housing systems aan de TU Delft.
Twitter:

Prof. dr. Peter Boelhouwer is tevens voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR).