Paul de Beer

20 nov 2018
De vermogensongelijkheid is groot en groeit, zeker in Nederland. De rol van erfenissen hierin blijft onderbelicht. Het is tijd voor een moderne vorm van  erfbelasting die oog heeft voor deze ongelijkheid. Hier ligt...
21 sep 2004
Het sociaal stelsel verzekert tegen risico’s. De risico’s van vandaag zijn niet dezelfde als die in de tijd dat het huidige stelsel ingevoerd is. Om die reden moet het sociaal stelsel hervormd worden, niet omdat...
Paul de Beer
Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam.
Twitter: