Mieke van Opheusden

28 jan 2014
Onder die titel nam DWARS vorig najaar een nieuwe landbouwvisie op haar congres aan. Dit jaar het nieuwe Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht gegaan voor een periode van zeven jaar. Hoe zien...
Mieke van Opheusden
Ecoloog.

Mieke heeft ecologie en duurzame landbouw gestudeerd in Wageningen. In 2013 heeft ze gewerkt aan de verduurzaming van de melkveehouderij, zogenaamde kringlooplandbouw, bij adviesbureau ETC. Voor DWARS was ze tot januari 2014 portefeuillehouder landbouw.