Marijn Bouwmeester

15 sep 2016
Beleid ontwikkelen rondom voedsel is lastig. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten, van een andere landbouw tot steun aan burgerinitiatieven. Aanbevelingen geïnspireerd door de artikelen in het Voedselnummer van...
24 nov 2015
Tijd doorbrengen in de Eerste Kamer staat klaarblijkelijk garant voor inhoudelijke discussies. Zo ook op vrijdagmiddag 13 november bij het congres 'Groen als ideaal: revolutie of evolutie?', georganiseerd door de...
30 jul 2015
Wanneer zijn we verbetering gaan verwarren met groei? En een economie is toch iets wat tussen mensen is bedacht? Is het mogelijk om een economie van solidariteit en gelijkwaardigheid te creëren?
20 mei 2015
De woorden ‘kanteling’ en ‘transitie’ behoren inmiddels het merk Jan Rotmans toe. Zijn boek Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt vormt geen uitzondering op deze toon. Voor de gelegenheid heb ook ik  mijn...
28 nov 2014
Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. John Jorna wijst op de complexiteit van conflicten en de notie van bevrijding - van wie, van wat? Paul...
Marijn Bouwmeester
Godsdienstwetenschapper. Oud-medewerker van Bureau de Helling.
Twitter:

Marijn Bouwmeester studeerde Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en rondde vervolgens een onderzoeksmaster Religious Studies aan de Universiteit van Amsterdam af. Ze richtte zich voornamelijk op psychologie en sociologie van religie. Tijdens haar studie liep ze onder ander stage bij het Centre for Rotterdam Cultural Sociology (CROCUS). Marijn bestudeerde processen van secularisering, nieuwe vormen van zingeving en religie en emancipatie, en specialiseerde zich in kwalitatieve narratieve onderzoeksmethoden. Tijdens haar studie werd ze actief voor GroenLinks en zat ze onder andere in het bestuur van FemNet.

Na haar studie werkte ze voor de delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement, als parlementair assistent van Marije Cornelissen. De portefeuilles waarmee ze zich bezighield betroffen gendergelijkheid, emancipatie van de LHBT-gemeenschap en de Westelijke Balkan.

Van 2014 tot 2016 werkte Marijn voor Bureau de Helling, als chef de bureau, hoofdredacteur van de website en inhoudelijk medewerker op het terrein van burgerparticipatie en voedsel.