Marc Buiter

6 jul 2011
Het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks wil met deze bundel artikelen een aanzet geven tot nadere linkse visieontwikkeling over globalisering.
Marc Buiter
Oud stafmedewerker Bureau de Helling

Marc Buiter was tot 2005 werkzaam bij Bureau de Helling en is nu secretaris van het platform Duurzame Gebiedsontwikkeling van Urgenda.