Ko van Huissteden

5 nov 2018
Draagt de methaanuitstoot van koeien wel of niet bij aan klimaatverandering? De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt van niet. Methaanonderzoeker Ko van Huissteden checkt of dat waar is.
Ko van Huissteden
Universitair hoofddocent Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam / adviesbureau Kytalyk Geosciences.
Twitter:

Van Huissteden onderzoekt de broeikasgasemissies van bodem en ecosystemen.