Katinka Eikelenboom

7 sep 2014
Frans Teutscher pleit voor afspraken in VN-verband over militair ingrijpen en afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad. GroenLinks dient onder geen voorwaarde militair ingrijpen onder NAVO-vlag te...
5 sep 2014
'Make love not war', aldus Bob Kruit. Ary van de Water waarschuwt voor het leveren van wapens aan rebellen, maar sluit interventies niet uit. Bert Ritter vindt dat we voormalig Oostbloklanden beter kunnen...
15 jul 2013
In België kun je vouchers ('dienstencheques') kopen om daarmee, wit, je huishoudelijke hulp te betalen. Een goed initiatief dat werkgelegenheid en belastinginkomsten oplevert, zegt Hein Cras. Hilde van Dijk vindt...
12 jul 2013
Moet betaald werk voor iedereen het doel zijn? Zowel Sjaak Kloppenburg als Leon Segers betwijfelen dat. Siep van der Werf vindt dat opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de...
8 jul 2013
Wim de Heer ziet brood in het basisinkomen. De werkgroep GroenLinksPlus vraagt aandacht voor social return: de overheid stelt bij aanbestedingen als voorwaarde dat bedrijven een bijdrage leveren aan het vergroten...
1 jul 2013
Rinus Scheele pleit voor een Individuele Toeslag Levensonderhoud (ITL). Ad Backx is blij dat we binnen GroenLinks over mensen praten die hun baan verliezen in plaats van over de 'werkloosheid' en Martien Spitzen...
26 jun 2013
Moet GroenLinks gaan pleiten voor een basisinkomen? Jannie Bos en Stefan van der Fangen vinden van wel. Alfred Kleinknecht pleit daarnaast voor meer aandacht voor arbeidstijdverkorting als manier om het beschikbare...
24 jun 2013
Ageeth Arends pleit voor een eerlijkere verdeling van arbeid. Volgens Timor el-Dardiry is sociale zekerheid een must in een open economie. Dick van Lente wijst op de keerzijde van een focus op individuele...
12 apr 2013
Is mijn leven een sleur? Deels wel ja. Sleur, volgens de Dikke van Dale 'handelwijze uit gewoonte', zorgt ervoor dat ik bepaalde huishoudelijke taken op de automatische piloot kan doen.
9 apr 2013
De voedselrevolutie is een culturele en sociale revolutie, aldus de redactie van het Green European Journal. Lees hier het nummer van de Green European Journal over voedsel en landbouw.
20 mrt 2013
Wasmachine stuk. Wat te doen? 
5 sep 2012
Al een aantal jaar buitelen klimaatwetenschappers, sceptici en alarmisten over elkaar heen in wat 'het klimaatdebat' is gaan heten. Het debat is zowel gepolariseerd, verwetenschappelijkt als gepolitiseerd. Tijd...
6 jul 2012
Niet minder dan 1.300 amendementen hebben de CDA-leden ingediend. Op 1.300 verschillende manieren willen zij het concept-verkiezingsprogramma van hun partij aanpassen. In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau...
30 mrt 2012
Is er werkelijk reden tot groen optimisme, of stevenen we af op nog eens 25 jaar drama in de klimaatpolitiek? Wijnand Duyvendak schetst de contouren voor een klimaatbeleid dat wel effectief is.
29 mrt 2012
Ons geldsysteem is structureel instabiel, regeringen zouden ruimte moeten geven aan alternatieve munten. We moeten weg van het monopolie van één soort geld. 
7 mrt 2012
Is klimaatscepsis salonfähig geworden? Wetenschapsjournalist Marcel Crok zet in zijn boek De staat van het klimaat (2011) vraagtekens bij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Joop Atsma,...
16 feb 2012
Volgens Richard Heinberg stuiten we binnenkort op de grenzen van de groei. De economie zoals we die kennen zal ingrijpend veranderen. Moeten we straks weer ons eigen voedsel gaan verbouwen?
11 jan 2012
Of het nu gaat om overgewicht of een schoner milieu, volgens Katinka Eikelenboom moeten we de moralist in onszelf koesteren.
12 dec 2011
In een meeslepend relaas ontrafelen wetenschapshistorici Naomi Oreskes en Erik Conway hoe een handvol wetenschappers twijfel wist te zaaien over de gezondheidsgevaren van sigarettenrook, het bestaan van zure regen...
25 nov 2011
Door de bezuinigingen op de kinderopvang zal de vraag naar opvangplekken afnemen. Dat betekent dat de wachtlijsten zullen slinken en er meer concurrentie zal ontstaan. Minister Kamp van Sociale Zaken juicht die...
24 okt 2011
Het fenomeen zwarte en witte scholen is bekend, maar segregatie treedt al op onder peuters. Kinderen van migranten en laagopgeleide autochtonen gaan naar de voorschool, kinderen van hoger opgeleide tweeverdieners...
18 jul 2011
Het krachtwijkenbeleid is een van de kroonjuwelen van het kabinet Balkenende IV. Maar wat doet het beleid aan de achtergestelde positie van de bewoners van deze wijken? Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed...
18 jul 2011
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. De partij die in de 20 jaar dat ze bestaat op nationaal niveau nog niet meeregeerde, blijkt op...
4 jul 2011
Wat zal er gebeuren met de veertig krachtwijken wanneer een nieuw kabinet aan het bezuinigen slaat? Volgens de Utrechtse wethouder Harrie Bosch is de wijkaanpak nog zeker tien jaar nodig. In de komende jaren zal er...
4 jul 2011
De focus bij achterstandswijken is verkeerd. Niet de wijk, maar de mensen moeten centraal staan.
4 jul 2011
Een vriendin van mij, Margot, is consultatiebureau arts in Amsterdam- Oud West. Hordes baby's en peuters trekken iedere dag aan haar spreekkamer voorbij, vergezeld door eigenwijze, vermoeide, strijdlustige of...
4 jul 2011
De wijkaanpak, het krachtwijkenbeleid, is een speerpunt van het kabinet. Alles is erop gericht om veertig achterstandswijken te transformeren in prachtwijken. Daarvoor worden fysieke en sociale maatregelen ingezet...
21 sep 2009
GroenLinks pleit van oudsher voor duurzaamheid en zuinig energieverbruik. De argumenten zijn in de loop der tijd wel verschoven, net als de discussie in de partij. Een kritische analyse van het energieverhaal van...
21 mrt 2009
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks doet in het Utrechtse Kanaleneiland onderzoek naar de effectiviteit van het 'krachtwijken'-beleid en stuitte daarbij op mechanismes die sterk doen denken aan de dilemma's...
Katinka Eikelenboom
Domeinleider onderwijs bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Voormalig medewerker van Bureau de Helling.
Twitter:

Katinka Eikelenboom (1982) studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Sussex, met een specialisatie in Bestuurskunde. Daarna volgde ze een tweejarige Master in International Affairs aan the New School in New York en liep ze drie maanden stage bij een onderzoeksinstituut in de Dominicaanse Republiek.

Eikelenboom werkte als assistant-editor bij het Ethics & International Affairs Journal en als beleidsadviseur bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Daarna werkte zij voor Bureau de Helling.

Momenteel is Katinka domeinleider onderwijs bij de VSNU.