Jolan Knol

28 jan 2014
Onder die titel nam DWARS vorig najaar een nieuwe landbouwvisie op haar congres aan. Dit jaar het nieuwe Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht gegaan voor een periode van zeven jaar. Hoe zien...
Jolan Knol
Student bos- en natuurbeheer en oud-bestuurslid van DWARS.
Twitter:

Jolan Knol is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen, waar hij de studie Bos- en Natuurbeheer volgt. Daarnaast is hij actief bij DWARS.