Jelle van der Meer

20 nov 2018
De vermogensongelijkheid is groot en groeit, zeker in Nederland. De rol van erfenissen hierin blijft onderbelicht. Het is tijd voor een moderne vorm van  erfbelasting die oog heeft voor deze ongelijkheid. Hier ligt...
21 jun 2010
De Rotterdamse landschapsarchitect Adriaan Geuze en de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest ontmoeten elkaar voor een gesprek over ruimtelijke ordening en bevolkingskrimp.
21 mrt 2010
Links moet moraliseren en durven zeggen: dit is goed en dat is kwaad.
21 mrt 2010
Links is haar morele kompas kwijt. Ze omarmt relativisme en ironie en vergeet dat mensen behoefte hebben aan een publieke opvatting over goed en kwaad. Zo oordeelt de filosofe Susan Neiman. Ze schiet te hulp met...
21 mrt 2010
Een idealistische wethouder, boze burgers, de onthulling van een kunstwerk en veel bier. Dat zijn de ingrediënten waarmee Wunderbaum in haar voorstelling Venlo een haarscherp beeld schetst van de politieke...
21 sep 2009
Na zijn bejubelde boek The dark side of democracy (2005) moet de socioloog Michael Mann overal uitleg geven over zijn bevinding dat democratisering gevaarlijk is: het kan leiden tot etnische zuiveringen en genocide...
21 mrt 2009
Weg met het keurslijf van vrijhandel en neoliberalisering, zegt de Cambridge-econoom Ha-Joon Chang. Arme landen moeten kunnen kiezen voor protectie en staatsinterventie, al was het maar omdat dat de manier is...
21 dec 2008
Sektarische groepen weigeren compromissen te sluiten omdat ze hun principes heilig verklaren. Ze zijn niet antidemocratisch, maar elitair. De politiek filosoof waarschuwt voor sektarische tendensen in de politiek....
21 jun 2008
Volgens de Amerikaanse cultureel antropoloog James Scott doet de staat meer kwaad dan goed. Plaats hem echter niet in het rechtse kamp. Scott is een anti-planner, een anarchist die het opneemt voor spontaan...
21 dec 2007
“Als een leger van een arm land als Tanzania een massamoord kan stoppen, dan kan het leger van Nederland dat ook.”
21 dec 2006
Tien jaar geleden maakte ik mijn eerste Helling als hoofdredacteur. Het was een themanummer geheel gewijd aan ‘de multiculturele samenleving’; geen sprookjes maar verhalen over inburgering, achterstanden en...
21 dec 2006
De uitslag van de verkiezingen wordt uitgelegd als een conservatieve duik achter de dijken, weg van de boze buitenwereld. Maar klopt dat wel? Burgers verlangen een verhaal waarmee ze de toekomst in de ogen durven...
21 sep 2006
Titels van verkiezingsprogramma’s vanaf 1977.
21 mrt 2006
Links won, rechts verloor. Natuurlijk ging het op 7 maart om de gemeenteraad maar de trend was nationaal. De regeringspartijen likken hun wonden en zoeken naar oorzaken. Voorlopige conclusie: 'het ontbreekt aan een...
21 mrt 2006
De economische ontwikkeling van China heeft honderden miljoenen mensen uit de ergste armoede gehaald en zorgt voor een begin van democratisering. Maar de groei veroorzaakt ook grote maatschappelijke scheuren. Aldus...
21 mrt 2006
Het oude idee van de verzorgingstaat is herverdeling van inkomen. In de toekomst is haar belangrijkste doel: investeren. Aldus welvaartsstaat-goeroe Esping-Andersen. 
21 dec 2005
Basisscholen bieden prachtige inkijkjes in de Nederlandse werkelijkheid. Een kennis van mij is onderwijzeres in groep 8. Op een ochtend zat een van haar leerlingen, Desi, enorm te klieren en toen ook herhaalde...
21 dec 2005
De veel bekroonde documentairemaker Sorious Samura uit Sierra Leone velt harde oordelen over de Afrikaanse leiders: “Ze behandelen hun land als een prostituee”. Maar hij is net zo kritisch op de Westerse hulp: “...
21 dec 2005
In het theater van de politiek gooit het opstandige publiek met tomaten en eist een ander repertoire: een beetje populairder, meer emotie, meer drama. De spelers-politici zijn in opperste verwarring. Hoeveel...
21 sep 2005
Vrijheid associëren we met geluk, maar is dat wel terecht? Vrijheid is vrij kunnen kiezen, ook voor de dingen die niet goed voor je zijn. 
21 sep 2005
In het toneelstuk Fort Europa geeft de Vlaamse auteur Tom Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye...
21 jun 2005
Even voorbij Nederland ligt Europa. Een maand lang zorgde dat Europa voor een heftig debat. Maar even snel als die storm opstak, ging hij ook weer gaan liggen.
21 jun 2005
De politieke islam in de Arabische landen maakt een omwenteling door. Niet Khomeini’s Iran is meer het grote voorbeeld, maar het Iran van de democratische hervormer Khatami. Aldus Midden-Oostenkenner Asef Bayat.
21 mrt 2005
Congressen van politieke partijen zijn met al hun rituelen een kruising tussen een hoogmis en een familiedag. Van heinde en verre stroomt men te samen voor een stichtende preek van de voorganger en een goede...
21 mrt 2005
De belangstelling voor vaderlandse geschiedenis is groot, op gang gebracht door de veel gestelde vraag ‘wie zijn wij’. Historicus Piet de Rooy heeft zijn bedenkingen. In de geschiedenis liggen geen antwoorden, maar...
21 mrt 2005
In het conflict Israël-Palestina zit weer beweging, maar de tegenstellingen blijven schier onoverbrugbaar. De Noorse bemiddelaar Johan Galtung ziet een uitweg: geen twee-staten- maar een zes-statenoplossing.
21 dec 2004
Ben ik naïef geweest? In korte tijd is gebleken dat we een veel minder tolerant en liberaal landje zijn dan ik had gedacht. De opkomst en ondergang van Fortuyn bracht aan het licht dat zo'n 20 procent van de...
21 dec 2004
Het kabinet zit met haar terrorismebeleid op een gevaarlijke weg van steeds meer en steeds hardere ingrepen. Advocaat Britta Böhler waarschuwt voor een crisis in de rechtsstaat.
21 dec 2004
De politiek-filosoof John Gray bekritiseert in zijn boeken zowel links als rechts. Zijn belangrijkste boodschap is dat het westerse geloof in vooruitgang en maakbaarheid een gevaarlijk geloof is. Hij waarschuwt...
21 sep 2004
Als 15 jarig jongetje had ik mijn eerste echte politieke ervaring. Want ik tel even niet mee dat ik op jongere leeftijd al met mijn broertjes folderde, ballonnen opblies en affiches uitdeelde – dat alles voor de...
21 jun 2004
De jaren tachtig in Nederland waren de jaren van rechts. Onder leiding van Lubbers voerden twee CDA-VVD kabinetten een hard saneringsbeleid uit. Uitkeringen en lonen werden verlaagd en de overheidsuitgaven flink...
21 mrt 2004
In 1989 scheurde het IJzeren Gordijn. Toen de Sovjet-Unie de militaire greep waarin ze Oost-Europa hield verslapte, vielen de communistische regimes om als dominostenen. De tv-beelden hiervan zijn iconen geworden:...
21 dec 2003
In het Belgische Manage werd eind november de directie van een verffabriek drie dagen gegijzeld door haar eigen werknemers. Aanleiding was het schrappen van de helft van de ongeveer 300 banen. 
21 dec 2003
Een immigratieland heeft een vlottende en gemêleerde bevolking. Daarbij past geen verzorging van wieg tot graf die uniformiteit vereist en steunt op grote onderlinge eensgezindheid. Wat Nederland nodig heeft, is...
21 sep 2003
Rond Prinsjesdag worden de Nederlandse burgers bedolven onder de cijfers. 17 miljard euro bezuinigen; 3 procent begrotingstekort; 1,5 euro medicijnenbijdrage (of toch niet?); de vut met 60 jaar en pre-pensioen met...
21 jun 2003
Een paar weken geleden speelde zich 's avonds bij mijn overburen een echtelijke ruzie af die vanwege de openstaande ramen goed te volgen was. Dat wil zeggen, vooral het gekrijs van de vrouw was te horen. Werd ze...
21 mrt 2003
Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die...
Jelle van der Meer
Journalistiek onderzoeker.