Gerrit Pas

1 jan 2015
GroenLinks is geen zuiver pacifistische partij, nooit geweest ook. Toch heeft steun aan gewapende interventies vaak tot felle discussies geleid. Deze publicatie schetst de ontwikkeling van het vredes- en ...
14 feb 2012
Het werk van de kunstenaar Aad de Haas is door de Duitse bezetter veroordeeld als 'ontaard' en door de katholieke kerk verboden als 'deformerend', maar de overzichtstentoonstelling in de Kunsthal laat zien dat zijn...
21 jul 2011
Het publieke en politieke debat wordt beheest door een negatieve houding jegens immigratie. Een dergelijk klimaat is niet erg bevorderlijk voor een open en zakelijke discussie. Toch zou het getuigen van gezond...
21 jul 2011
De politiek moet niet het engagement van de kunstenaars dicteren, stellen Aysel Sabahoğlu en Gerrit Pas. De overheid mag randvoorwaarden stellen, maar moet zich niet met de inhoud van kunst bemoeien.
21 jul 2011
In het huidige immigratiedebat bestaat de neiging om allerlei problemen en verschijnselen aan het elkaar te verknopen tot een onontwarbare kluwen. GroenLinks moet juist nu het hoofd koel (en het hart warm) houden...
18 jul 2011
Het krachtwijkenbeleid is een van de kroonjuwelen van het kabinet Balkenende IV. Maar wat doet het beleid aan de achtergestelde positie van de bewoners van deze wijken? Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks deed...
18 jul 2011
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzocht de positie en de kenmerken van GroenLinks in het lokale bestuur. De partij die in de 20 jaar dat ze bestaat op nationaal niveau nog niet meeregeerde, blijkt op...
4 jul 2011
De wijkaanpak, het krachtwijkenbeleid, is een speerpunt van het kabinet. Alles is erop gericht om veertig achterstandswijken te transformeren in prachtwijken. Daarvoor worden fysieke en sociale maatregelen ingezet...
1 jan 1997
De komst van asielzoekers heeft de afgelopen jaren in alle Europese landen regelmatig geleid tot verhitte debatten. Tal van maatregelen zin genomen om de toelating te beperken. Hierdoor is het Vluchtelingenverdrag...
Gerrit Pas
Wethouder te Huizen; oud-medewerker Bureau de Helling.

Gerrit Pas (1951) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (afstudeerrichting: Internationale Betrekkingen). Zijn eindscriptie werd gepubliceerd onder de titel Spanning in de band; crisis in de NAVO 1979-1986.

Bijna vijfentwintig jaar werkte Gerrit bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks (1990-2014). Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, o.a. In de greep van de angst; het immigratiedebat na 11 september (2002; samen met Harry van den Berg), Het basisonderwijs zwart wit bekeken; naar een lokale aanpak van segregatie (2004, samen met Dorothee Peters), Banen of barbecues? Kanaleneiland als case study van het wijkbeleid (2009, samen met Katinka Eikelenboom), GroenLinks regeert; ideeënpartij met macht (2009, samen met Katinka Eikelenboom), en Burgers beschermen. GroenLinks: van Koude Oorlog naar humanitaire interventie (2014).

Vanaf 2006 houdt Gerrit Pas zich binnen het bureau bezig met lokale politiek. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 schreef hij het Rompprogramma, een basistekst die afdelingen van GroenLinks kunnen gebruiken bij het schrijven van het lokale verkiezingsprogramma. In 2011 is hij betrokken bij het project ‘Electorale geografie’ dat heeft geleid tot de publicatie Bakfietsen of rolluiken; de electorale geografie van Nederland (auteur: Josse de Voogd) en het project ‘Groene groei en krimp’, een onderzoek naar bevolkingskrimp en de kansen voor duurzame ontwikkeling in krimpgebieden.

Gerrit Pas was sinds 1994 ook gemeenteraadslid voor GroenLinks in Huizen; vanaf 1998 fractievoorzitter, van 2002 tot 2006 voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke ordening, vanaf 2002 lid van het presidium, en vanaf 2006 plaatsvervangend vice-voorzitter van de gemeenteraad. In de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komt GroenLinks voor het eerst in het college, met Pas als wethouder. Hij heeft de portefeuilles duurzaamheid en milieu, verkeer en vervoer, groen, water, wegen, parkeren, gebouwenbeheer, handhaving, kunst en cultuur.